Nyheiter

26 saudabuar har tatt på seg meddommarverv i rettssystemet dei komande fire åra. Blant dei finn me, frå venstre: Terje Bratland (tingretten), Gunnar Andre Gauthun (tingretten), Knut Risvold Aalvik (tingretten og jordskifteretten), Nina Havreberg (tingretten), Anita Nedrebø (tingretten), Elin Storesund Brekke (tingretten og jordskifteretten) og Alf Jostein Årtun (lagmannsretten og jordskifteretten) .

Desse skal ”dømma sine likemenn”

Abonnement
Temperaturar godt over 20-talet har fått saudabuen til å søka det våte element. Her frå badeliv ved Storemyrtjødna måndag.

Sauda varmast i landet

Abonnement
Ifølge varsom.no kan det komma kraftig regn i Sauda i ettermiddag og kveld.

Varslar styrtregn i ettermiddag

Gult farevarsel om kraftig regn i indre strøk.
Ni prosent av alle reiser i Sauda skjer med sykkel, viser ein rapport utarbeidd for Transportøkonomisk institutt i 2017. Føresetnadene for å auka sykkelbruken er imidlertid svært gode.

– Kan bli Norges beste sykkelkommune

Abonnement
Kloakkreinseanlegget på Tangen.

Skal ta stilling til forlik

Abonnement
Sauda hamnar på tredjeplass i Kommunal Rapport si rangsering av dei kommunale pleie- og omsorgstenestene i Norge. Blant dei som nyt godt av dei kommunale helsetenestene i Sauda er Aud Opheim (ståande) og Sonja Birkenes, som ved avdeling C på Åbøtunet får god hjelp frå hjelpepleiarane Mona Selfors og Linn Kalvik.

Kommunebarometeret 2020:

Sauda skårar høgt innan pleie og omsorg

Abonnement
Måkene på Vangnes, og andre stader i Sauda, kan vere plagsomme i hekketida. Men det finst råd.

Hissige måker på taket

Abonnement
Dagleglivet i Åbøbyen på 1950- og 60-talet er ramma for Vesla Guggedal si framsyning «Voi voi, Åbøbyen», som er utsett til juni 2021. Der får ein òg sjå filmklipp som viser korleis det var å vera barn i Åbøbyen, spelt inn hausten 2019.

Åbøbyen-musikal utsett til neste sommar

Abonnement
I dei bratte liene ovanfor Ramsnes ligg det framleis restar frå Cessna 206-flyet som styrta der 19. november 1976. Langt der nede kan ein skimta smelteverkskaien og sentrum.

– Det går mest ikkje an å tenka på kor heldige me var!

Abonnement
Slik ser Vangnes-området ut nå etter at David King (frå venstre), Einar Haugen og Lars Njøten har gått ”bananas” og forvandla området frå skog til park.

Den store forvandlinga på Vangnes

Abonnement
Vassflata i Slettedalsvatnet låg pinseaftan 446 meter over havet (bildet). 12 dagar seinare har vassnivået ifølge Saudefaldene stige 12 meter, utan at snøsmeltinga har kome skikkeleg i gang i høgda.

Historisk låg straumpris

Abonnement
Ved det nye driving rang-bygget til Sauda golfklubb ved Rødstjødna er det eine nye toalettbygget planlagt plassert.

Vil bygge nye, offentlege toalett i populære utfartsområde

Abonnement
I løpet av juni skal jobben med å ruste opp sentrumskaien vere ferdig.

Rustar opp kaien

Abonnement
Både planar og finansiering er under arbeid for utviklinga av området der utebassenget tidlegare låg. Fredag kunne Andreas Fløgstad (i midten) frå Sparebankstiftelsen SR-bank overrekka 200 000 kroner i støtte til bygginga av ein pumptrack-bane til ordførar Asbjørn Birkeland og prosjektleiar for Sauda kommune sitt sykkelprosjekt, Stine Skrunes.

Pumpar fart i sykkelplanar

Abonnement
Skateparken i Sauda er flittig brukt om sommaren. Her viser Arild Hodne gamle kunster.

Full rulle i skateparken

Sauda kommune set snart i gang arbeidet med flaumførebyggande tiltak i Hellandsbygd og i Nordelva. Her frå flaumen i Hellandsbygd, hausten 2018.

Sauda får 4,8 millionar kroner til flaumsikring

Abonnement
Saudavêret varierte i mai mellom surt, vått og kaldt og full sommar

Vêret i mai:

Litt kaldt og litt vått

Abonnement
Politiet målte ein saudamann til 124 km/t ved Lauvdalstunellen laurdag kveld. Det kvalifiserte til førarkortbeslag.

Mista førarkortet

Abonnement
Det er små forskjellar over tid i alkoholomsettinga til matbutikkane i Sauda. På bildet er Maiken Skorpe Wahlman, dagleg leiar ved Kiwi Sauda.

Stabilt alkoholsal i Sauda

Abonnement
Snøen kom seint, men godt i Sauda Skisenter denne sesongen. Det hjelpte ikkje dagleg leiar Lars Reidar Fosstsveit som blei pålagt å halde koronastengt.

Skisenteret får ikkje koronastøtte for mars

Abonnement