Nyheiter

Skodde og ulent terreng gjorde at ein mann måtte be om assistanse for å komma seg i sikkerheit etter ein tur i området vest for Vetrhustjødnå.

Gjekk seg fast i ulent terreng

Abonnement
Frå og med i ettermiddag, i dag, fredag, tar Sauda Legesenter imot pasientar med luftvegssjukdommar her, inne i ein konteinar på utsida av sjukehusbygget.

Riggar konteinar for luftvegssjuke saudabuar

Abonnement
Natt til søndag skal klokka stillast èin time fram og sommartida startar. Den varer fram til siste helga i oktober.

Klokkestilling – i år og

Abonnement
Kommunestyremøtet blei halde via nettløysinga Teams. På bildet ser me ordførar Asbjørn Birkeland (Sp), Dagfinn Birkeland (H), Aud Hege J. Hebnes (H), Hallgeir Amdal (Ap) og journalist Ingvil Bakka.

Held på eigne karantenereglar for Sauda

Abonnement
Plassjef Lars Sigve Søndenå ved nyoppretta SI-Glass i Saudasjøen har all grunn til å smile. Arbeidsplassane og vidare drift er berga.

SI-Glass er redda

Abonnement
Dokter Eirik Lunde Løfsgaard presiserer at Sauda Legesenter sjølvsagt vil prioritera kronisk sjuke, sjølv om koronaviruset tar ein del fokus for tida.

Bekymra for kronisk sjuke

Rådmann Rune Kloster Tvedt er ikkje einig med kommuneoverlegen. Tvedt ønsker at Sauda opphevar dei lokale karantenereglane.

Blir dei lokale karantenereglane oppheva?

Abonnement
Dei tilsette ved glasfabrikken i Saudasjøen er ramma av konkursen til i Glassolution Norway AS,

– Målet er å sikre vidare drift

Abonnement
Glasfabrikken i Saudasjøen, med 44-45 tilsette, er ramma av konkurs.

Glassolution konkurs

Abonnement
Sauda Motorbåtforening og leiar Thormod Gilje (til venstre), ser grunna fare for koronasmitte ikkje annan utveg enn å avlysa årets båtpåske.

Også båtpåsken er avlyst

Abonnement
Sauda kommune held fast ved eigne karantenereglar i påvente av nye råd eller krav frå sentralt hald.

Kommunen står fast på eigne karantenereglar

Abonnement
Gondolbane iRosa Khuto skianlegg i Sotsji i Russland

Droppar stolheis – gir full gass for gondol i Svandalsfjella

Abonnement
Gode idear og engasjement frå ein tidlegare tannlege og sy-venene hennar, og industrisengetøy frå Kløver, er blitt til vaskbart verneutstyr for tannlege Thomas Sørensen.

Tannlegar med lokalprodusert smittevernutstyr

Abonnement
NETT Ole Oftedal reisefast i Sauda korona

Reisefast i Sauda

Abonnement
Kristine Frogner Haustavik er godt fornøgd med kvaliteten på SFO-tilbodet sonen Oskar får, men ho forstår ikkje kvifor SFO-tilbodet i Sauda må vere så mykje dyrare enn andre kommunar.

Betaler 50 prosent over landsgjennomsnittet for SFO

Abonnement
Koronapandemien gjer at Sauda kommune forebur seg på at behovet for hjelp frå helsetensta vil veksa.

Pressa helsevesen førebur seg

Abonnement
Næringslivet i Sauda merkar effekten av korona-situasjonen i samfunnet. På kort tid opplevde hotelldirektør Jan Nordbø at alle overnattingar og selskap ved Kløver Hotel har blitt avbestilt fram til mai.

Mange har blitt permitterte i Sauda

Abonnement
Fløgstad skule jaktar Brynjar Sauda sin etterfølgar som rektor. Tre personar er interesser i å overta.

Tre søkarar til rektorjobben på Fløgstad

Abonnement
Årets skattemelding er like om hjørnet. Rask levering kan gi skattepengar på konto langt tidlegare enn vanleg.

Skattemeldinga på veg

Abonnement
Toppadalen 8 er overdratt for 845 000 kroner.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune

Abonnement