Nyheiter

Sommaren 2019 fekk Tollef Grindheim og tre medelevar ved Sauda vidaregåande skule vera med til Romania for å sjå kva pengane dei samlar inn på solidaritetsdagen går til.

Tar eit tak for Romania Aid

Abonnement
Intersport Sauda fortset drifta, uavhengig av konkursen i morkonsernet. Frå venstre: Lena Halland, Irene Johansson og Stig Adler Birkeland.

Gresvig-konkursen:

– Me vil drive sportsbutikk som før

Abonnement
Fjorårets juryleiar Eva Jorna Bendiksen saman med deltakarane i UKM 2019.

UKM-fest på laurdag

nav_pos_logo_CMYK

Litt fleire utan arbeid

Abonnement
Dei aller fleste som underviser i norsk, matematikk og engelsk i grunnskulen i Sauda har alt på plass den formelle kompetansen som det blir stilt krav om frå 2025.

Grunnskulen skårar godt på kompetanse

Abonnement
FFinnflot dam ferdig restaurert

Nasjonal heiderspris til Finnflotdammen

Abonnement
Shoresh Zainy har starta i ei 100 prosent fast stilling som bussjåfør i Tide. Det passar han midt i blinken, etter at han køyrde lastebil og minibuss i ti år i Kurdistan før han og familien flykta til Norge.

Endeleg fekk Shoresh jobb

Abonnement
 Med dette bildet blei Rolf Selvik nummer to i klassen ”Årets nordiske pattedyrbilde” i ”Nordic Nature Photo Contest”.

Fekk nordisk fotopris

Abonnement
Dokter - og saudabu - Øystein Birkeland (innfelt) er  frå hausten av tilsett som ny fastlege ved Sauda legesenter. Han erstattar ein lege som sluttar i desse dagar. Utover våren vil både ein vikarlege og to turnuslegar komma til Sauda. I tillegg blir det endringar i nokre pasientlister.

Fleire nye legar på veg til Sauda

Abonnement
Sauda musikkorps hadde nyleg ei seminarhelg saman med Ivar Atle Fjordheim frå Stavanger symfoniorkester. Seminaret blei avslutta med ein søndagskonsert i Nyesalen i Folkets Hus.

God gang i Sauda musikkorps

Den 79 år gamle damkonstruksjonen på Fosstveit krev totalrenovering. NVE ber Sauda kommune foreta seg noko.

Må bruke millionar på Fosstveitdammen

Abonnement
Desse sprekingane fekk premie for sin Rondehaugen-innsats i 2019. Frå venstre: Odd Vågane, Renate Løland, Sune Espeland, Valentina Guindani, Victoria Guindani og Silje Ekkjestøl Lien. Jarle Lien, som hadde flest turar i fjor var ikkje til stades under premieutdelinga.

Nær 8 000 innskrivingar i 2019

Abonnement
Interiørkonsulent Cecilie Birkeland gler seg til å jobba med å skreddarsy kjøkken for saudabuen. Dagleg leiar Gunnar Klungtveit konstaterer fornøgd at satsinga på interiør bidrar til vekst for butikken.

Satsar friskt på kjøkken

Abonnement
Vegen er vinterstengt – utan snø. Aps Hallgeir Amdal ønsker å gjera hytte- og frilftsområdet Breiborg meir tilgjengeleg, spesielt når det er lite snø i låglandet.

For langt til Breiborg-snøen

Abonnement
Det er full driftsstans i Sauda Skisenter på grunn av lite snø. Fram til 5. februar er det meldt mildvêr og all nedbør som regn.

Fortviler over snømangel

Abonnement
Sauda Turnforening får grasrotandelen til 49 tipparar, noko som gav ei ekstrainntekt på nær 43 000 kroner i 2019. Det gir laget høve til å gjennomføra nødvendig vedlikehaldsarbeid i Turnhallen, der denne glade jentegjengen er avbilda i samband med ei førehandssak våren 2012 om turnstemnet dei skule arrangera på stadion i 2013. Bak frå venstre står Ruth Tove Herheim, Lillian Lønseth, Gerd Langholm, Liv Kari Solli, Tone Gro Langholm og Berit Lønseth. I midten står frå venstre Berit S. Sandal, Liv Olsen, Margot Nilsen, Martha Haraldsen, Emma-Lill Hillestad og Helen Harldsen. Framme frå venstre: Bodil Sandal, Hanne Grethe L. Ljung, Solveig Gro Larsen, Laila L. Olsen, Tove Ann Hustveit og Irene Jørgensen.

Grasrota bidrar stadig meir

Abonnement
«Her har eg gått og komme før...» Kjartan Fløgstad framførte diktet Grand Manilla slik bare forfattaren sjølv kan.

Grenselaust frå Fløgstad og gjengen

Abonnement
Ein grunneigar vil selga delar av eigedommen sin ved Rødstjødna, men ønsker å behalda bustadhus, gardsplass, garasje, båtfeste og vegrett ned til tjødna. Den aktuelle kjøparen får styrka gardsdrifta si gjennom å få meir disponibelt areal.

Gav fleire dispensasjonar

Abonnement
Eramet Norway arbeider heile tida for å sikre god tilgang på fornybar kraft til verksemda ved smelteverka dei har. Avtalen om å kjøpe straum frå vindkraftanlegg Green Investment Group er eit ledd i det arbeidet.

Eramet skal kjøpe vindkraft

Abonnement
Eigaren av Fargerike-bygget og Fargerike-butikken eig også nabobygget. Nå ønsker eigaren å rive nabobygget slik at det kan byggast nye og moderne forretningslokale.

Ønsker å rive sentrumsbygg

Abonnement