Reiseliv

Vinteren er komen til Sauda. Leiinga ved Sauda skisenter jublar over snøfallet og har i tillegg brukt minusgradene til å produsera endå meir snø, trass høge straumprisar. I morgon opnar familieheisen – og kanskje også heisane i den store bakken, men det er avhengig av kor mykje det snør i dag, fredag, og av snøproduksjonen fram mot laurdag.

Vinteren er i gang: I morgon opnar Sauda skisenter

Abonnement
Sauda Skisenter har fått godkjent det første leilegheitsbygget i Svandal. Tre av dei fire leilegheitene blei reservert av kjøparar i helga. Ein eventuell gondolbane er tenkt plassert til høgre for dette bygget.

Har fått klarsignal for første byggetrinn

Abonnement
Ståle Halsne frå Helgøy Skyssbåt tok imot prisen under Arena Ryfylke-samlinga på Hjelmeland,
Bedrifta får eit flott diplom, heider, ære og eit vandretrofe, lagt av Glasskjellaren i Bjørheimsbygd

Hylsfjord-cruise bidrog til merkevarepris

Abonnement
Dei tyske jentene skildrar Norge som ei lang rekke med vakre opplevingar langs vegen.

– Vegen blir til mens vi køyrer. Kva tid vi reiser heim, anar vi ikkje

Abonnement
Styreleiar i Sauda Vekst og Sauda Ferie & Fritid, Svein Ilstad (til høgre) og dagleg leiar i Sauda Ferie & Fritid, Ragnar Fosstveit, er einige om at tida er rett for eit vegskille.
Sauda Vekst sel seg ut av Sauda Ferie & Fritid AS:

– Ønsker nye eigarar frå reiselivsnæringa

Abonnement
Deltakarane på stiftingsmøtet blei vist og forklart korleis ein ser føre seg utviklingsplanen i Svandal. Dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, bidrog med informasjon. Begge foto:
Folkeheisen Sauda AS formelt stifta:

Bad om to millionar – kunne lett fått tre

Abonnement
Interimstyret har bestått av Asbjørn Birkeland, Atle Wigum, Jan Alne (leiar), Vibecke Håheim, Ove Ness Øye, Andreas Fløgstad og Jorunn Øye (kkje med på bildet). Nå skal aksjeselskapet Folkeheisen Sauda AS formelt stiftast, og nytt styre velgast. Stiftelsesmøtet i skisenteret på laurdag er ope for alle interesserte.

Nå kan du bli Folkeheisen-eigar

Abonnement
Eit døgn etter at Sauda kommune opplyste at dei må stenge badeanlegget til Saudahallen, reverserer kommunen beslutninga og vil halde badeanlegget ope ut ferien.

Sauda kommune snur: Stenger ikkje badeanlegget likevel

Abonnement
Direktør ved Sauda Fjordhotell, Brit Elise Urheim, fryktar mange avbestillingar og tapte driftsinntekter på grunn av at Sauda kommune stenger badeanlegget til Saudahallen resten av ferien, på kort varsel.

Fjordhotell-direktøren sjokkert over badeanleggstenginga

Abonnement
Eit døgn etter at Sauda kommune opplyste at dei måtte stenge badeanlegget til Saudahallen, reverserte kommunen beslutninga og vil halde badeanlegget ope ut ferien.

Badeanlegget må stenge midt i fellesferien

Abonnement
Etter 15 år som campingdrivar er det i år slutt for Aud Hege Jørgensen Hebnes (til høgre). To familiar, opprinneleg frå Tyskland, overtar nå drifta, representert ved frå venstre Jeanette Schlage og Petra Widorski-Kitzmann.
Campingplassen får nye eigarar:

– Me ser store mulegheiter her

Abonnement
To pausar med «fem minutt» med interne og uoffisielle diskusjonar måtte til før fleirtalet av politikarane blei einige om kompromisset.

Ønsker ny områdeplan raskt – og at utbyggar får starta

Abonnement
Å styrke Svandal som destinasjonsmål blir prioritert ved bruk av tildel kompensasjonspengar.

1,6 koronamillionar skal gå til utvikling

Abonnement
Interimstyret meiner Sauda bør satsa på gondol.
Folkeheis-interimstyret er optimistar:

– Dette kan Sauda få til

Abonnement
Denne sommaren får besøkande ved Svandalsfossen eit nytt, solid rekkverk å støtta seg på.

Oppgraderer ved Svandalsfossen

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling, her ved utvalsleiar Kristian Landro (KrF), gjekk inn for midlertidig byggestopp i Svandal, men meiner kommuneadministrasjonen bør få på plass delvis utbygging likevel.

Ønsker byggestopp med mulegheit for unntak

Abonnement
Slik blir det nye minigolfanlegget ved andedammen.

– Minigolfanlegget kan stå ferdig om ein månad

Slik ser eitt forslag ut til korleis Sneath´s Park kan gjennoppstå i all sin prakt.

Vil ruste opp parkane i Åbøbyen for sju millionar kroner

Abonnement
Vetle Inge Nedrebø Halsnes driv Vetlebu i Sauda skisenter. Han har selt nesten ti gonger så mange randoneepakkar som skredpakkar.

Kunsten å ferdast trygt i fjellet

Abonnement
Hyttegjestene sørger for aktivitet ved Kraft Kafe og anna lokalt næringsliv, men hotellgjestene blir fåtallige denne vinterferien.

– Har vore ein god hyttevinter

Abonnement