Næringsliv

Detaljerte planar på korleis området i og ved Sauda Skisenter skal utviklast er ferdige. Onsdag skal lokalpolitikarane i Utval for samfunnsutvikling behandle planforslaget for første gong.

Tilrår at områdeplanen i Svandal blir sendt ut på høyring

Abonnement
Firmaet Byggmester Sondre Birkeland måtte melde oppbod på grunn av likviditetssituasjonen. Bustyraren opplyser at det ikkje er aktuelt å sluttføre byggeprosjekta til byggefirmaet.

Bustyraren ønsker ikkje å ferdigstille prosjekta

Abonnement
Firmaet Byggmester Sondre Birkeland har kjempa ein økonomisk hard kamp over fleire år. Nå har firmaet måtte gi opp vidare drift på grunn av likviditetssituasjonen.

Firmaet Byggmester Sondre Birkeland er konkurs

Abonnement
Stian Johnsen Nordvik (frå venstre) og Simen Lillehammer er nytilsette i PDS Protek si avdeling i Sauda. Trine Halsnes og Kjell Erik Kleveland har i fleire år vore tilsett i PDS Protek, som har sitt hovudkontor i Haugesund.

Kjøper Varicon og satsar på Sauda

Abonnement
Karmøy Lufthamn treng meir pengar.

Karmøy Lufthavn i pengetrøbbel ønsker å låne pengar av Sauda kommune

Abonnement
Omlag 100 saudabuar møtte opp til Iverson eFuels grøne kafé i Storesalen på Folkets Hus. Spørsmåla frå salen var mange, og gode.
Ammoniakkselskapet inviterte saudabuar:

Stor interesse for grøn kafé

Abonnement
Sauda kommune støttar lokalt næringsliv med inntil ti millionar kroner i 2023.

Fristen for saudabedrifter å søke lokal straumstøtte er bestemt

Abonnement
Gunnar André Gauthun, hub-koordinator i Iverson e-Fuels, trur selskapet er tent med å vere opne og tilgjengeleg, og arrangerer derfor kafé på Folkets Hus.

– Vi vil at dette skal vere starten på eit langvarig klimasamarbeid i Sauda

Abonnement
Styreleiar Jan Alne (til venstre) og dagleg leiar Kristian Landro i Folkeheisen, ordførar Asbjørn Birkeland og varaordførar Sigrid Bojesen Fatnes var strålande fornøgde med Ryfylkefondets vedtak om å støtta gondolprosjektet med 15 millionar kroner.

Tommel opp for millionstøtte til Folkeheisen

Abonnement
Wayra Bokn Montoya filmar og intervjuar sin medelev Sebastian Helle Rokås om berekraft og klima. Dei jobbar på gruppe saman med Vilja Bakka Hjorth, Mats Seljestad og Linnea Nordhagen Bratland.

Eramet tar ungdommen med på klima-laget: Her lagar elevane informasjonsfilm om berekraft

Abonnement
Gondolprosjektet i Svandal kan få eit skikkeleg løft fredag dersom styret i Ryfylkefondet vedtar å bidra med 15 millionar kroner.

Vil løyva 15 millionar kroner til gondolbaneprosjektet

Abonnement
Har flytta til sentrumskjernen og tar turistinformasjonen med seg. Frå venstre: Ragnar Fosstveit, Ivar Johannes Handeland, Endre Abotnes, Gerd Olaug Garstad og Ilona Moiseichuk.

Sauda Ferie & Fritid og Sauda Vekst på flyttefot

Abonnement
Lokale bedrifter kan nå også få støtte for forbruk som ligg mellom 50 000 og 100 000 kWh. Glasfabrikken Si-Glass, her representert ved plassjef Lars Sigve Søndenå, er aktuell straumstøtte-søkar.
Lokal straumstøtte til næringslivet:

Nå også for forbruk over 50 000 kWh

Si-Glass permitterer, men reknar med å vere i full produksjon om kort tid.

Si-Glass permitterer: – Reknar med det blir kortvarig

Måndag formiddag oppstod det brann og røykutvikling på smelteverket i Sauda, som industrivernet raskt fekk kontroll på.

Røykutvikling på smelteverket

Abonnement
Stadig fleire saudabuar nyttar bonusmedlemsskap i butikkane Kiwi (bildet) og Coop. Til saman har saudabuen spart opp 4,8 millionar kroner i bonus i 2022.

Så mykje bonus samla saudabuen i fjor

Abonnement
Jaakko Isotalo, som er busett og driv med utleige i Haugesund, er ihuga saudafan. Her er han avbilda på Hovlandsnuten. Nå har finnen slått seg saman med lokale aktørar for å bygge opp eit utleigeselskap.

Startar profesjonelt utleigefirma i Sauda

Abonnement
Først fekk formannskapet vita at kommunen risikerer eit stort økonomisk underskot i år. Deretter skulle dei vedta regelverket for den 10 millionar store straumstøtteordninga til næringslivet.

– Litt ironisk at Sauda kommune i økonomisk uføre skal hjelpa næringslivet med pengar

Abonnement
Eramet sine mangansmelteverk kan dei næraste åra kutta kraftig i CO2-utsleppa ved å ta i bruk biomasse i staden for koks i smelteprosessen.

CO2-gjennombrot for Eramet Norway

Abonnement
Mange har starta årets skisesong i Sauda Skisenter.

Full aktivitet i Sauda Skisenter i romjula

Abonnement