Næringsliv

Leiar av Utval for samfunnsutvikling, Kristian Landro, meiner Sauda kommune ikkje må finne seg i ei eventuell overstyring frå fylkesmannen.

Opprettheldt rivevedtaket

Abonnement
Sauda Restaurant i Rådhusgata har skifta namn til Mama Rosa.

Måtte stenge, fekk opne og skiftar namn

Abonnement
Politikarane har trudd at dei i den nye kommuneplanen tillet større hytter i Djuvsbotn, når dei auka hyttestørrelsen frå 140 til 150 kvadratmeter. Men nemninga ”bruksareal” bak talet gjer at hyttene, viss ein vil ha fleire etasjar, må halverast. Den gamle nemninga var ”bebygd areal”. Foto frå Haugane hyttefelt.

Feil i den nye kommuneplanen

Abonnement
Eit halvt år etter at SI-Glass gjenoppstod og den gamle logoen blei børsta støvet av, kan plassjef Lars Sigve Søndenå konstatere at fabrikken klarer seg bra på eigne bein.

SI-Glass er i rute

Abonnement
Kurt Inge Nybru gler seg til å vera saudaambassadør på både bustad- og hyttemarknaden. – Som meklar må ein ha lokalkjennskap og vera til stades i marknaden heile tida, seier han.

Opnar eigedomsmeklarkontor i Selvig-bygget

Abonnement
Her blir det klesbutikk, eigedomsmeklarfirma, rekneskapsfirma og snikkarfirma. Frå venstre: Byggeigar Karina Fiveland, Andreas Fløgstad (Tveit Regnskap), Hildegun Solheim (Nuten Sport), Kurt Inge Nybru (Aktiv Eiendomsmegling) og byggeigar og leigetakar Sondre Birkeland (Byggmeister Sondre Birkeland).

Nytt, yrande liv i ”Selvig-bygget”

Abonnement
To tøffe driftsår blei avløyst av koronapandemi og stor usikkerheit korleis komande vinter blir for Sauda Skisenter. Dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit velger likevel å vere optimist på grunn av gondolbane-planane.

Gondolbane – desperat eller gjennomtenkt?

Abonnement
Alle tilsette ved Eramet har hatt travle dagar denne veka, trass full stans på alt produksjonsutstyr. Frå venstre: Industrimekanikar Svein Terje Solvang, stansleiar Torstein Kjerpeset og teknisk sjef Egil Aarebrot.

Full stans – full aktivitet

Abonnement
Hektisk aktivitet i føremiddag før dagleg leiar Maiken Skorpe Wahlman og butikkeigar Ordin Skorpe skulle opne butikkdørene.

Skeina opp butikken

Abonnement
Kraft Kafe ønsker å utvida serveringsstaden sin ute til å også gjelda nede på fortauet. Søknaden skapte debatt i formannskapet onsdag. KrFs Kristian Landro meiner det er unødvendig å ha bord og servering på fortauet - og at det kanskje til og med er ulovleg med tanke på reguleringsplanen for området. Formannskapet si innstilling blei likevel positiv. Ei endeleg avgjerd kjem i kommunestyret.

Serverings- og skjenkesøknader skapte debatt i formannskapet

Abonnement
Stina Bakkedal Fosen og mannen Øystein bygger støl og satsar på geitostproduksjon på Litlastølen mellom  Hellandsbygd og Breiborg.

Nå blir det stølsdrift igjen i Saudafjellet

Abonnement
Tysdag skal politikarane ta stilling til om Saudefaldene får lov til å bygge dette reinseanlegget i Hellandsbygd.

Bygde først – søkte etterpå

Abonnement
Arbeidstilsynet opplyser at Sauda Restaurant dei siste fem månadane ikkje har klart å dokumentere at fleire brot på arbeidsmiljølova er retta opp. Restauranten er pålagt å stenge førstkomande måndag.

Alvorlege brot på arbeidsmiljølova

Abonnement
Fylkeskommunen vil i haust vurdere om dei kan oppretthalde hurtigbåttilbodet i Rogaland. Bussjåfør Tor Andreas Michalsen meiner det er på tide å diskutere ekspressbussar frå Sauda, som går hyppigare enn dagens båtruter.

Meiner det er tid for ekspressbuss til Sola

Abonnement
Den nye kraftstasjonen i Svandal ligg i kort avstand frå Sauda Skisenter.

Bygger småkraft i Sauda for 150 millionar kroner

Abonnement
Brødrene Jan Harald (til venstre) og Bjørn Idar Djuvik har all grunn til å vere fornøgd med utviklinga til industribedrifta Djuvik Maskinering.

Sterkt år av Djuvik

Abonnement
Tung oppstartsperiode for Kraft Kafe i kulturhuset. Men Nicholas Guindani (bildet) håper at dei på sikt kan drive i pluss.

Hardt driftsår for Kraft Kafe

Abonnement
Olje- og energiminister Tina Bru.

Olje- og energiministeren til Sauda

Abonnement
Anders Opedal frå Sauda tar over ein av dei aller tyngste toppleiarstillingene i norsk næringsliv.

Saudabuen Anders Opedal blir konsernsjef i Equinor

Abonnement
Eigarane Kjetil Rasmussen (til venstre) og Jan Erik Rasmussen i Sauda Rørhandel kan sjå tilbake på eit nytt godt driftsår.

Handverkarane stort sett i pluss i 2019

Abonnement