Næringsliv

Bortsett frå border collien ”Fnugg” er Lars Reidar Fosstveit aleine i Sauda Skisenter. På grunn av koronaviruset er alle landets skisenter pålagd å halde stengt.

Da vondt gjekk til verre for skisenteret

Abonnement
Plassjef Lars Sigve Søndenå ved nyoppretta SI-Glass i Saudasjøen har all grunn til å smile. Arbeidsplassane og vidare drift er berga.

SI-Glass er redda

Abonnement
Dei tilsette ved glasfabrikken i Saudasjøen er ramma av konkursen til i Glassolution Norway AS,

– Målet er å sikre vidare drift

Abonnement
Glasfabrikken i Saudasjøen, med 44-45 tilsette, er ramma av konkurs.

Glassolution konkurs

Abonnement
Gondolbane iRosa Khuto skianlegg i Sotsji i Russland

Droppar stolheis – gir full gass for gondol i Svandalsfjella

Abonnement
Gode idear og engasjement frå ein tidlegare tannlege og sy-venene hennar, og industrisengetøy frå Kløver, er blitt til vaskbart verneutstyr for tannlege Thomas Sørensen.

Tannlegar med lokalprodusert smittevernutstyr

Abonnement
Toppadalen 8 er overdratt for 845 000 kroner.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune

Abonnement
Ryfylke enda 2019 med ein total opplagsnedgang på eitt eksemplar etter at positive tal i andre halvår nesten utlikna minustala frå vårhalvåret. .

Opplagsvekst i Ryfylke

To av tre lokalaviser auka opplaget siste halvår av 2019. Ryfylke var ei av desse.
Ryfylke stenger avishuset for publikum, men er tilgjengeleg via telefon og digitale kanalar.

Ryfylke stenger døra

Reduserer publikumskontakt for å hindra smittespreiing.
Det er eit politisk mål om at det skal byggast tusen nye hytter i Sauda, men utbyggarar åtvarar om formuleringar i den nye kommuneplanen som bransjen meiner kan gå ut over hyttebygginga.

Fryktar kommuneplanen vil redusere hyttebygging

Abonnement
Gerd Olaug Garstad har fått på plass turistkontor-beachflagget utanfor lokala til Sauda Ferie & Fritid. Nå har Sauda eit grønt turistkontor, altså eit turistkontor som har ope året rundt.

Driftar turistkontor – heile året

Abonnement
Fungerande rektor ved Sauda vidaregåande skule, Bård Børresen Lien, kan fornøgd konstatera eit aukande tal primærsøkarar foran kommande skuleår.

Sauda vidaregåande skule:

– Veldig godt fornøgde med søkartala

Abonnement
Vil Sauda ha enorme mengder turistar og alt arbeidet det fører med seg, med tilrettelegging, drift og miljøpåverknad? Bildet er frå den offisielle opninga av turistanlegget i Allmannajuvet i september 2016.

Reiselivet og Sauda på statusjakt

Abonnement
Søndag 23. februar var det fleire som tok turen til skisenteret i Svandal, trass gråvêr. Utover vinterferieveka kom det meir og meir nysnø – og betre og betre vêr.

9000 gjester i skisenteret

Abonnement
Frå hytta i Djuvsbotn kan Terje Bøifot spenna på seg toppturskia rett utanfor hyttedøra si. – Eg har ikkje årskort i skitrekket, for eg liker best å gå opp bakkane, seier han.

Terje og hyttefolket legg igjen millionar i saudasamfunnet

Abonnement
Her skal den nye fiberkabelen mellom Rennesøy og England gå, og som skal vere operativ innan utgangen av neste år.

Fiberkabel eitt steg nærare England

Abonnement
Fire saudafima har har alt sagt seg villige til å legga til saman nær éin million kroner i potten til stolheis i Svandal. Her er tre av dei saman med skisentereleiar Lars Reidar Fosstveit. Frå venstre: Dagfinn Birkeland frå Sauda byggsenter, Alf Jostein Årtun frå Forskaling as og Vidar Jensen frå DS-Bygg. Rune Bastlien frå Bunnpris hadde ikkje mulegheit til å vera med på bildet.

Startar spleiselag – for stolheis

Abonnement
Frode Pettersen (til høgre) i Ryfylke Elektro og Dag Ole Stråbø i Sauda Installasjon meiner det er gode jobbutsikter i den lokale elektromarknaden i åra framover.

Slåst om elektroelevane

Abonnement
Jared Fox og Ingrid Halsnes var godt fornøgde med forholda onsdag kveld.

Full drift i skisenteret

Abonnement
Eiendomsmegler Vest selde tre hytter raskt etter at Ryfast-tunnelen korta ned reisetida mellom Stavanger og Sauda.

Merker alt ein «Ryfast-effekt»

Abonnement