Næringsliv

Gründer og dagleg leiar i AS Forskaling, Alf Jostein Årtun, investerer og jaktar nye kontraktar. Denne veka fekk bedrifta to nye vegkontraktar verdt i underkant av ti millionar kroner.

AS Forskaling satsar for fullt:

Nye maskinar – nye kontraktar

Abonnement
Dette er det andre forslaget på korleis kjøpesenteret i Rådhusgata skal sjå ut, men arkitekten er ennå ikkje ferdig med å utføre dei siste endringane, og skal snart kome med eit nytt forslag til Rogaland fylkeskommune.

Kjøpesenter-planane i Rådhusgata tar form

Abonnement
Éin dusj handsprit koster nesten ingenting. Men summerer du opp i løpet av eitt år blir det store beløp.

Har brukt 90 000 kroner på handsprit

Abonnement
Helsekostbutikken i Rådhusgata stenger likevel ikkje dørene når Kari Løvik Lillehammer gir seg. Ein kunde vil overta butikken.

Kunde bad om å få kjøpe heile butikken

Abonnement

Eramet Norway Sauda vann HMS-prisen for 2019. Fra venstre: leiar i SFAF, Kjell-Arnold Pettersen, hovudverneombod Ruth Bratland, HMS-sjef Tina Grytting og verksdirektør Fernando Ramos.

Eramet Norway Sauda fekk HMS-pris

Abonnement
Dette er oppdrettslekteren Albatros Technology ønsker å plassere i Saudafjorden, men først må det avklarast om det skal vere lov å drive lakseoppdrett i fjorden.

Har høg prioritet på å avklare Saudafjorden

Abonnement
Sauda Skisenter får 100 000 kroner som kompensasjon for tapte inntekter under koronapandemien. Forrige sesong måtte dagleg leiar Lars Reidar Fosstveit halde stengt under den viktigaste inntektsperioden til skisenteret.

400 000 kroner fordelt til lokalt næringsliv

Abonnement
Fredag fekk det nederlandske selskapet Albatros Technology utviklingstillatelse av Fiskeridirektoratet til å drive lakseoppdrett på lukka oppdrettslekter i Saudafjorden. Men før det kan skje må Saudafjorden bli klarert for oppdrett.

Nå kan det bli oppdrett av laks i Saudafjorden

Abonnement
Etablering av ein milliardfabrikk her på Birkeland vil kreve 50-100 arbeidstakarar. Det krev innsats både frå kommune, næringsliv og befolkninga i Sauda, meiner kommunalsjef Eirik Daniel Fatnes.

Milliardfabrikk kan kreve massiv tilflytting:

– Vi må skape bulyst

Abonnement
Ingenting blir oppmålt på Charlott Rossel (31) sitt kjøkken. Her er det heimelaga mat i rause porsjonar som gjeld.

Saudabuane har trykt Heimalaga til sitt bryst:

Utseld kvar dag sidan opninga

Abonnement
Alkoholsalet i dei tre lokale matbutikkane gjekk opp totalt 14 prosent i 2020.

Alkoholsalet gjekk opp i koronaåret 2020

Abonnement
Mekk ønsker å etablere butikk i kjøpesenteret som er under etablering i Rådhusgata.

Nasjonal butikkjede etablerer seg i Sauda

Abonnement
Datasenter-1

JA til datasenter i Hellandsbygd

Sveitsisk selskap står klar til å flytte inn i den nedlagde kraftstasjonen Sauda 1

Abonnement
Charlott Rossel har ønska å drive ein eigen etestad i over 16 år. No som vesle Leah skal i barnehagen, har draumen blitt verkelegheit.

Draumen om husmannskost

Bildetekst: Dagfinn Birkeland har sjølv piggtrådgjerde på sin eiendom, men synest at prosjektet «Piggfrie gardsbruk 2021» er kjempebra.

Vil ha piggtråden fjerna

Abonnement
Området mellom det eksisterande industriområdet og Storelva, kan bli brukt til ein fabrikk som produserer 200 000 tonn grøn ammoniakk kvart år.

Vil bygge fabrikk til fire milliardar på Birkeland

Abonnement
Fjernvarmeselskapet Sauda Energi AS blir nå ein fast arbeidsplass for tre personar.  Styreleiar Eirik Daniel Fatnes, påtroppande dagleg leiar Ørjan Vikedal og driftsansvarleg Kristian Herheim. Påtroppande teknisk sjef, Bjørnar Stråbø, var ikkje i Sauda då bildet blei tatt.

Tre tilsett i Sauda Energi

Abonnement
Klesbutikken Sauda hjørnet.

Saudahjørnet slått konkurs

Abonnement
I nær tjue år har den lokale helsekost-butikken i Rådhusgata vore arbeidsplassen til Kari Løvik Lillehammer. Nå blir butikken lagt ned for godt.

Legg ned Life-butikken

Abonnement
Som einaste tilsette i Bris reklame, er Yvonne Løkke Michalsen både dagleg leiar og Miljøfyrtårn-ansvarleg. Ho prøver å bidra der ho kan.

Ei lysande grøn framtid med Miljøfyrtårn

Abonnement