Næringsliv

Det er små forskjellar over tid i alkoholomsettinga til matbutikkane i Sauda. På bildet er Maiken Skorpe Wahlman, dagleg leiar ved Kiwi Sauda.

Stabilt alkoholsal i Sauda

Abonnement
Eigarane av Sauda Fjordhotell har slått driftsselskapet konkurs på grunn av stor gjeld. Eigarane ønsker likevel å drifte hotellet vidare gjennom eigedomsselskapet, som ikkje er ramma av konkursen.

Vi åpne hotellet for drift igjen i sommar

Abonnement
Kjell Tore og Monica Beathe Hustveit (til høgre) vil gjennom firmaet Sauda Begravelse samarbeida nært med gravferdskonsulent Synnøve Selvik og kyrkjeverge Jon L. Grindheim ved Sauda kyrkjekontor

Nytt saudafirma bistår med gravferdstenester

Abonnement
Driftsselskapet til Sauda Fjordhotell har slått seg sjølv konkurs.

Sauda Fjordhotell har slått seg konkurs

Abonnement
På tomtearealet i framkant har Meaw´s Thaimat søkt om å sette opp eit nytt bygg. Bygget til høgre er bedriftas eksisterande bygg

Meaw´s Thaimat søker om å bygge restaurant

Abonnement
Grunneigarane Osmund Svandal (til venstre) og Ola Djuv ønsker å legga til rette for nær 650 nye hytter i Svandalsfjella. Dei meiner den nye kommuneplanen bare gjer det realistisk å få bygd 100-150 nye hytter.

Grunneigarar fryktar at hyttefeltplanar raknar

Abonnement
DS-Bygg har kjøpte tomtearealet i bakgrunnen. Dagleg leiar Vidar Jensen kan opplyse at det raskt melde seg interesserte kjøparar som er på jakt etter nye einebustader.

Startar stort bustadprosjekt på Fløgstad

Abonnement
Utanlandske turoperatørar har avbestilt omtrent alt av bestillingar på Kløver Hotel for resten av sommaren. Jan Nordbø har likevel valt å halde hotellet ope.

– Det aller meste i sommar er avbestilt

Abonnement
Slik ser oppdrettslektaren til Albatros ut. Det nederlandske selskapet har blinka ut Saudafjorden som den beste staden for å etablere lakseoppdrett i lukka system.

Albatros fekk medhald i klagen

Abonnement
Bortsett frå border collien ”Fnugg” er Lars Reidar Fosstveit aleine i Sauda Skisenter. På grunn av koronaviruset er alle landets skisenter pålagd å halde stengt.

Da vondt gjekk til verre for skisenteret

Abonnement
Plassjef Lars Sigve Søndenå ved nyoppretta SI-Glass i Saudasjøen har all grunn til å smile. Arbeidsplassane og vidare drift er berga.

SI-Glass er redda

Abonnement
Dei tilsette ved glasfabrikken i Saudasjøen er ramma av konkursen til i Glassolution Norway AS,

– Målet er å sikre vidare drift

Abonnement
Glasfabrikken i Saudasjøen, med 44-45 tilsette, er ramma av konkurs.

Glassolution konkurs

Abonnement
Gondolbane iRosa Khuto skianlegg i Sotsji i Russland

Droppar stolheis – gir full gass for gondol i Svandalsfjella

Abonnement
Gode idear og engasjement frå ein tidlegare tannlege og sy-venene hennar, og industrisengetøy frå Kløver, er blitt til vaskbart verneutstyr for tannlege Thomas Sørensen.

Tannlegar med lokalprodusert smittevernutstyr

Abonnement
Toppadalen 8 er overdratt for 845 000 kroner.

Omsetting av eigedomar i Sauda kommune

Abonnement
Ryfylke enda 2019 med ein total opplagsnedgang på eitt eksemplar etter at positive tal i andre halvår nesten utlikna minustala frå vårhalvåret. .

Opplagsvekst i Ryfylke

To av tre lokalaviser auka opplaget siste halvår av 2019. Ryfylke var ei av desse.
Ryfylke stenger avishuset for publikum, men er tilgjengeleg via telefon og digitale kanalar.

Ryfylke stenger døra

Reduserer publikumskontakt for å hindra smittespreiing.
Det er eit politisk mål om at det skal byggast tusen nye hytter i Sauda, men utbyggarar åtvarar om formuleringar i den nye kommuneplanen som bransjen meiner kan gå ut over hyttebygginga.

Fryktar kommuneplanen vil redusere hyttebygging

Abonnement
Gerd Olaug Garstad har fått på plass turistkontor-beachflagget utanfor lokala til Sauda Ferie & Fritid. Nå har Sauda eit grønt turistkontor, altså eit turistkontor som har ope året rundt.

Driftar turistkontor – heile året

Abonnement