Næringsliv

Karl Gustav Lofthus har funne fleire av sauene til Hilde Håland og familien. Skjoldastraumbuane har hatt sauene sine i Austarheimsdalen i sommar.  

Vil ha sauene heim

Abonnement
Halvard Stokkedal er 60 år, men viser at det er ingenting å utsette på ferdighetene som saueklippar.

– Viktig med arrangement i Sauda sentrum igjen

Abonnement
Storlivatn dam i Sauda er ein av kraftinstallasjonane som blir trekt fram som ekstra attraktive kraftturismemål.

Sauda blir ein sentral del av kraftturismen i Rogaland

Abonnement
Sauda er eit stort steg nærare etablering av verdas største grøne ammoniakkfabrikk her på Birkeland, etter at Hy2gen Norge AS er tildelt ti millionar kroner til neste fase av prosjektet.
Hy2gen får ti millionar kroner frå Ulla-Førrefondet:

Sauda eitt steg nærare verdas største grøne ammoniakkfabrikk

Abonnement

Brødrene Selvik, og resten av entreprenør- og transportbransjen i Sauda, kom godt ut av koronaåret 2020.

Tilbake i god pluss

Abonnement
Styreleiar i Sauda Vekst og Sauda Ferie & Fritid, Svein Ilstad (til høgre) og dagleg leiar i Sauda Ferie & Fritid, Ragnar Fosstveit, er einige om at tida er rett for eit vegskille.
Sauda Vekst sel seg ut av Sauda Ferie & Fritid AS:

– Ønsker nye eigarar frå reiselivsnæringa

Abonnement
Formannskapet med møtesekretær Solfrid Handeland og rådmann Rune Kloster Tvedt. Slik stemte dei: Silje Eriksen (nei), Kristian Landro (ja), Sigrid B. Fatnes (nei), Vegard B. Rød (nei), Siv Hege Lund (nei), Hallgeir Amdal (nei) og Knut Morten Ask (ja). Møtet blei halde i tredje etasje i sjukehusbygget.

Formannskapet splitta i skuter-saka

Abonnement
Deltakarane på stiftingsmøtet blei vist og forklart korleis ein ser føre seg utviklingsplanen i Svandal. Dagleg leiar i Sauda skisenter, Lars Reidar Fosstveit, bidrog med informasjon. Begge foto:
Folkeheisen Sauda AS formelt stifta:

Bad om to millionar – kunne lett fått tre

Abonnement
Det vellukka første steget i NewERA-prosjektet er ein liten del av noko mykje større. – Vi har store ambisjonar, seier prosjektleiar Marius Foss, som her står midt i hallen som blir hovudbase for satsinga.

Eramet Norway Sauda først i verda med gassteknologi

Abonnement
– Sauda Installasjon kan leige tenester fra dei som alt har skuterløype, meiner Sauda kommune.

Innstiller på å avslå skutersøknad ein gong til

Abonnement
To forskjellige departement har to forskjellige konklusjonar om det kan tilretteleggast for oppdrett i Saudafjorden.

Departementa delt i synet på oppdrett i Saudafjorden

Abonnement
Sau og lam som går i fjellet heile sommaren er eit heilt naturleg produkt, og bonde Johannes Herheim meiner det er bra at ekstraarbeidet løner seg.  Her er familien til Lise Vistnes i fjellet og sankar dyr frå beite.

Lam frå Ryfylke blir luksus-råvare

Abonnement

Nær seks av ti bønder ville starta med driftsbygningane dersom økonomien gir rom for investeringar.

– Ville investert i bygningsmassen

Abonnement
1. januar er det Susanne Thorgersen (til høgre) som er den nye drivaren av NK-kiosken, ein arbeidsplass ho har hatt sidan 2003. Yvonne Øvrebø Herheim har lyst til å prøve andre ting i arbeidslivet.

Susanne blir ny eigar av NK-Kiosken

Abonnement
Styreleiar Svein Ilstad (til venstre) og nestleiar i styret Amund Fattnes i Sauda Vekst AS fortel at det lokale næringsselskapet er i ferd med å legga om kursen. Snart blir stillinga som dagleg leiar i lyst ut.
Retningsendring i Sauda Vekst:

–  Vil vera ei meir reindyrka næringsforeining

Abonnement
Stina Fosen og dottera Ida synest livet som geitebudeier på Litlastølen er godt.
Nytt liv på Litlastølen:

– Eg liker støling. Det er eit tøft konsept!

Abonnement
Ved inngangen til veke 28 står ni læreplassar ledige i Sauda, dei fleste innan bygg- og anleggsbransjen. Foto: Knut Atle M. Seim.
Bygg- og anlegg slit med å fylla opp læreplassane:

– Det blir stadig vanskelegare å rekruttera fagfolk i anleggsbransjen

Abonnement
Fernando Ramos (39) er Eramet Norway Sauda sin nye verksdirektør. Han seier seg imponert over tempoet og nøyaktigheita i produksjonen, og ønsker ikkje å endre på noko som fungerer godt i dag.
Fernando Ramos er smelteverkets nye direktør:

– Viktigast av alt er menneska

Abonnement
Etter 15 år som campingdrivar er det i år slutt for Aud Hege Jørgensen Hebnes (til høgre). To familiar, opprinneleg frå Tyskland, overtar nå drifta, representert ved frå venstre Jeanette Schlage og Petra Widorski-Kitzmann.
Campingplassen får nye eigarar:

– Me ser store mulegheiter her

Abonnement
Det er lite å seie på stemninga når ein heil Coop-gjeng skal fotograferast. Både Ahmed Omar (heilt til høgre) og Tedros Ekubamicheal (nede til venstre) skildrar eit svært godt arbeidsmiljø ved Coop Extra Sauda, som no er nominert til Mangfoldprisen 2021.
Coop Extra nominert til mangfaldpris:

– Kjekt at verdiane våre blir sett

Abonnement