Næringsliv

Eramet Norway arbeider heile tida for å sikre god tilgang på fornybar kraft til verksemda ved smelteverka dei har. Avtalen om å kjøpe straum frå vindkraftanlegg Green Investment Group er eit ledd i det arbeidet.

Eramet skal kjøpe vindkraft

Abonnement
Eigaren av Fargerike-bygget og Fargerike-butikken eig også nabobygget. Nå ønsker eigaren å rive nabobygget slik at det kan byggast nye og moderne forretningslokale.

Ønsker å rive sentrumsbygg

Abonnement
To år etter grunnarbeidet på Austarheim blei starta opp, ser området nå slik ut. Bygginga av det nye transformatoranlegget går inn i siste fase. Bildet er tatt frå oversida av det nye anlegget. Det gamle anlegget er i bakgrunnen.

Statnett snart i mål på Austarheim

Abonnement
Den nye parkeringsplassen ved ”Metodisten”, og tolkinga av regelverk for når jobbar må ut på anbod, er stridens kjerne.

Brødrene Selvik AS klagar kommunen inn for KOFA

Abonnement
Grand Hotell tar fortsatt imot hotellgjester. Nå er det bygningseigaren som står for hotelldrifta.

Grand Hotell i drift igjen

Abonnement
Dette er dei ulike traseane Statnett vurderer for å bygge ei ny kraftlinje til Haugalandet. Trasé 2.0 (langs eksisterande linje) og 2.1 (i urørt friluftsområde) er alternativa dersom straumen skal bli frakta frå Sauda og ikkje Blåfalli i Kvinnherad.

Ny kraftlinje frå Sauda framleis eit alternativ

Abonnement
KOFA har konkludert at Sauda kommune braut krava til forutberegnelighet og likebehandling i lova om offentlege anskaffingar då dei vurderte tilboda dei fekk på ein anbodskonkurranse på det nye reinseanlegget på Tangen. Klagaren var Salsnes Filter AS, som blei nummer to i anbodskonkurransen. Dei krev nå Sauda kommune for totalt 3,5 millionar kroner i tapt forteneste og juridisk bistand.

KOFA:

Kommunen braut regelverket

Abonnement
Happy Prawns, her er det Magnar Hansen som viser fram ei av rekene dei har i pilotanlegget på Sirevåg på Jæren.

Dårlege odds for Sauda:

Happy Prawns ser mot Jæren

Abonnement
Ruteendringa Kolumbus nå har gjort er ei gladsak for pendlarar. Silje Kvamme Handeland er blant dei som bur i Sauda og jobbar i Suldal Før brukte ho 75 minutt heim om ho tok buss frå Sand klokka halv tre. Nå bruker ho 35-45 minutt, fordi hurtigbåten kryssar fjorden til Ropeid, kor han korresponderer med buss til Sauda.

Gladnytt for pendlarar:

– Trur jo nesten ikkje at det er sant

Abonnement
Reinseanlegget på Tangen er ferdig om få veker.

Prøvedrift i neste månad

Abonnement
Her er tunnelopninga som kortar ned reisetida mellom Sauda og Stavanger med ein halvtime. I går opna Ryfylketunnelen. Nå kan du kjøre til Stavanger på godt under to og ein halv time. .

Stavanger har blitt ein halvtime nærare

Abonnement
Aud Hege Jørgensen Hebnes (45) er klar for å gi seg som drivar av Sauda Fjord Camping. Nå sel familiefirmaet, Sauda Boligservice, all bygningsmassen på campingplassen i Saudasjøen. Prislappen er 13 millionar kroner.

Campingplassen er for sal

Abonnement
Lærling Jørgen Knutsen styrer sveisearmen ved bruk av ein iPad. Dagleg leiar Eirik Aasheim håper det nye moderne utstyret kan bidra til rekruttering til sveisaryrket.

Sjekk den sveisen!

Abonnement
Julehandel skaper travle tider, særleg når matbutikkane kjører priskrig i tillegg.

Julehandelen omtrent på nivå med fjorårets

Abonnement
Grand Manilla har blitt eit eige øl. Kjøpmann Rune Bastlien har tatt initiativet til å utvikle lokalt øl for sal.

Har utvikla fire «saudaøl”

Abonnement
Eramet-konsernet set seg store og hårete mål om å ha det lågaste klimaavtrykket i sin bransje og vil redusera utsleppa sine med 80 prosent dei neste 30 åra. I Sauda er ein i full gang med å etablera eit pilotprosjekt for å gjenvinna energi frå smelteprosessen gjennom å brenna omnsgassen i ein gassmotor. Med i prosjektet er frå venstre Dag Ole Hjertenes, Tor Johne Åbø, John Hustveit, Egil Aarebrot, Geir Magne Ness og Torstein Kjerpeset. Til høgre står Ivar Handeland og Dag Ole Stråbø frå Sauda Fjernvarme AS.

Den grøne revolusjonen

Abonnement
Styreleiar i Sauda Fjernvarme AS, Dag Ole Stråbø (til benstre har mykje godt å seia om Eramet si satsing på energigjenvinning. Bare pilotprosjektet kan gi fjernvarmeselskapet 20-25 GWh i form av varmeenergi som kan distribuerast gjennom deira røyrsystem. I midten verksdirektør ved Eramet Norway Sauda, Tor-Erik Tvedt og til høgre Ivar Handeland frå Sauda Fjernvarme AS.

Gassflammen vil gi fart i fjernvarmesatsinga

Abonnement
Bildeserie
Kjetil Fløgstad har drive Sauda Bok & Papirhandel sidan 1986. Trude Småmo har arbeidd i bokhandelen sidan 2008.

103 år med bøker

Abonnement
Dagleg leiar Amund Fattnes i HS Maskin ser lyst på framtida til industribedrifta i Saudasjøen.

Har dobla talet på tilsette

Abonnement
Går alt etter planen, skal det leggast asfalt på den nye parkeringsplassen 10. desember.

Snart asfalt på parkeringsplass

Abonnement