Næringsliv

Styreleiar Svein Ilstad (til venstre) og nestleiar i styret Amund Fattnes i Sauda Vekst AS fortel at det lokale næringsselskapet er i ferd med å legga om kursen. Snart blir stillinga som dagleg leiar i lyst ut.
Retningsendring i Sauda Vekst:

–  Vil vera ei meir reindyrka næringsforeining

Abonnement
Stina Fosen og dottera Ida synest livet som geitebudeier på Litlastølen er godt.
Nytt liv på Litlastølen:

– Eg liker støling. Det er eit tøft konsept!

Abonnement
Ved inngangen til veke 28 står ni læreplassar ledige i Sauda, dei fleste innan bygg- og anleggsbransjen. Foto: Knut Atle M. Seim.
Bygg- og anlegg slit med å fylla opp læreplassane:

– Det blir stadig vanskelegare å rekruttera fagfolk i anleggsbransjen

Abonnement
Fernando Ramos (39) er Eramet Norway Sauda sin nye verksdirektør. Han seier seg imponert over tempoet og nøyaktigheita i produksjonen, og ønsker ikkje å endre på noko som fungerer godt i dag.
Fernando Ramos er smelteverkets nye direktør:

– Viktigast av alt er menneska

Abonnement
Etter 15 år som campingdrivar er det i år slutt for Aud Hege Jørgensen Hebnes (til høgre). To familiar, opprinneleg frå Tyskland, overtar nå drifta, representert ved frå venstre Jeanette Schlage og Petra Widorski-Kitzmann.
Campingplassen får nye eigarar:

– Me ser store mulegheiter her

Abonnement
Det er lite å seie på stemninga når ein heil Coop-gjeng skal fotograferast. Både Ahmed Omar (heilt til høgre) og Tedros Ekubamicheal (nede til venstre) skildrar eit svært godt arbeidsmiljø ved Coop Extra Sauda, som no er nominert til Mangfoldprisen 2021.
Coop Extra nominert til mangfaldpris:

– Kjekt at verdiane våre blir sett

Abonnement
Fleire aktørar frå havbruksnæringa samarbeider om pilotprosjektet ”Blå åker”, som skal sørge for viktig kompetanse for ein framtidig vekst i næringa i Ryfylke.
Satsar millionar på pilotprosjekt:

Skal utdanne folk til havbruk i Ryfylke

Abonnement
To pausar med «fem minutt» med interne og uoffisielle diskusjonar måtte til før fleirtalet av politikarane blei einige om kompromisset.

Ønsker ny områdeplan raskt – og at utbyggar får starta

Abonnement
Helsekostbutikken i Rådhusgata har på nytt opna dørene. Janne Kvanåli vil nå drive både butikk og fotostudio.

Janne er kunden som ”kjøpte heile butikken”

Abonnement
Trass i ung alder og travle studiar, tar no brørne Ragnvald ( til venstre) og Reidar Selvik fatt på sitt tredje eigedomsprosjekt, nemleg den gamle yrkesskulen i Saudasjøen.
Brørne Ragnvald (21) og Reidar (23) satsar på eigedom:

Har kjøpt yrkesskulen for éin million kroner

Abonnement
Mekk har nå som mål å opne butikk i Sauda i løpet av september eller oktober.

Mekk utset oppstart av butikk til hausten

Abonnement
Dersom Sauda Aqua får konsesjon, og avgjerda om å bygge blir tatt, kan Sauda Aqua ha byggestart alt i 2022. Ferdig utbygd kan anlegget levere 15 000 tonn laksesmolt i året.
Planlegg landbasert lakseanlegg:

Vil satse 600 millionar kroner på laks i Sauda  

Abonnement
Halvparten av innbyggarane i Hellandsbygd møtte onsdag fram for å høyre Sauda kommune informere om datasenterplanane i Hellandsbygd.

Møtte talrike for å diskutere datasenter

Abonnement
Interimstyret meiner Sauda bør satsa på gondol.
Folkeheis-interimstyret er optimistar:

– Dette kan Sauda få til

Abonnement
Dagleg leiar ved HS-Maskin, Amund Fattnes, oppfordrar bedriftene i Sauda til å samarbeide om rekruttering av ny arbeidskraft.

37 ledige jobbar i Sauda akkurat no

Abonnement
Jane Haukeland skal nå jobba med annonsesal og abonnement for avisa Ryfylke.

Ryfylkes nye altmuleg-Jane

Abonnement
Det nederlandske selskapet Albatros Technology ønsker å plassere ein slik lekter i Saudafjorden for å drive lakseoppdrett.

Albatros ønsker større laksekvote

Abonnement
Kvar dag finn butikksjef Bodil Brekke opna og tomme leiketøysesker rundt om kring i butikklokalet.
Steling i saudabutikkar:

Barn i 6-7-årsalderen stel leiker

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling, her ved utvalsleiar Kristian Landro (KrF), gjekk inn for midlertidig byggestopp i Svandal, men meiner kommuneadministrasjonen bør få på plass delvis utbygging likevel.

Ønsker byggestopp med mulegheit for unntak

Abonnement
Det er igjen full stopp i småkraftutbygginga i Risvollelva.

Kraftutbygginga i Risvollelva ytterlegare forsinka

Abonnement