Næringsliv

Saudafolk er glade i å handla på nett i staden for å gå i butikken. Hildegun Solheim (til venstre) og Nuten Sport er ein av få lokale butikkar som har tatt konsekvensen av at netthandelen er i vekst, og hentar i dag ein del av omsettinga i butikken frå nettsal. Med på bildet frå nyopninga av butikken, i Selvigbygget, er Eva Karin Bjerga Øverland og Catalin Rostas.

Saudabuen handlar mest på nett i Rogaland

Abonnement
Kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland.
Kommunikasjonsdirektør i Eramet Norway, Kåre Bjarte Bjelland:

– Vondt at me ikkje blir einige

Abonnement
142 tilsette ved Eramet Norway sitt smelteverk i Sauda blir tatt ut i streik frå måndag 15. august.

Streik lammar smelteverket i Sauda

Abonnement
Klima og miljøminister Espen Barth Eide (nærmast) meiner kraftsituasjonen ikkje bør skremme Iverson eFuels frå ei etablering i Sauda. Her i samtale med hub-koordinator i Iverson eFuels, Gunnar André Gauthun, Thor Magnus Rovik (bakerst) og ordførar Asbjørn Birkeland (til høgre).

Milliardfabrikken på Birkeland: – Kraftprisen er ei utfordring

Abonnement
Det har vore hektiske dagar i butikken til Olafr Jakobsson dei siste dagane. Når han låser butikkdøra for godt i slutten av månaden, blir praten med kundane noko av det han kjem til å sakna mest.  
Tradisjonsrik butikk stenger dørene:

– Ein kan ikkje leva av å driva fotobutikk i dag

Abonnement
Eramet Norway og Northern Lights skrev tysdag under på ein ny samarbeidsavtale. Til stade var også klima- og miljøminister Espen Barth Eide (i midten). Til høgre styreleiar i Eramet Norway, Bjørn Kolbjørnsen. Til venstre administrerande direktør i Northern Lights, Børre Jacobsen.

Eramet Norway har inngått nytt og ambisiøst samarbeid: – Målet er å bli klimanøytrale

Abonnement
Leiar i Sauda Vekst, Endre Abotnes.
Vekst-leiar Endre Abotnes:

– Vanskeleg å vera begeistra når ein ikkje veit kva eller når

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland er glad for at arbeidet med å etablera ei straumstøtteordning for næringslivet no ser ut til å lukkast.
Ordførar Asbjørn Birkeland:

Gler seg over straumstøtte til næringslivet

Abonnement
Dagleg leiar i Sauda Vekst, Endre Abotnes.

Skal tilsetta digital marknadsførar: – God respons

Abonnement
Talet på heilt arbeidsledige rogalendingar gjekk litt opp i juli. – Det er imidlertid viktig å understreka at arbeidsløysa er på eit svært lågt nivå, seier direktør i Rogaland, Merethe P. Hafthorsen.

Arbeidsløysa i Sauda litt ned i juli.

Abonnement
Foto: Eramet Norway ber Miljødirektoratet om meir tid til utprøving av energigjenvinningsanlegget sitt, etter at nye råstoff har gitt ovnsgassen endra eigenskapar.

Eramet vil utvida testperioden for gassmotor

Abonnement
Hotellsjef Jan Nordbø (til venstre) er bekymra for utviklinga i Sauda sentrum. Han peiker på tomme lokaler, folketomme gater og forfall som nokre av årsakene til nedadgåande omsetningskurvar for hotellet. Her i samtale med Kraft Kafé-leiar Nicholas Guindani.

Kløver-eigar Jan Nordbø: – Utviklinga i sentrum bekymrar meg

Abonnement
Mariana Mileva flytta til Sauda frå Bulgaria i 2014. I dag er ho gründer med den populære restauranten Felix, som har blitt populær blant saudabuen.

God start for restauranten Felix: – Eg er så takknemleg

Abonnement
Dagfinn Birkeland og Mosbakka Kraft tener omsider pengar, etter mange år som i sum har gitt milliontap. Men utbytte kan han og dei andre eigarane sjå langt etter.

Kraftinntektene fossar inn for kraftprodusentane: Men kontoen til Mosbakka Kraft var tom i 2020

Abonnement
God pluss for industribedrifta Weldone i fjor, sjølv om omsettinga gjekk ned.

Industribedrifter i Sauda i pluss sist år

Abonnement
Camilla Åkre pendlar seks dagar i veka til Aksdal Senter der butikken hennar C-54 held til, ein butikk ho opprinneleg dreiv i Sauda sentrum.
Tre år sidan Camilla flytta butikken sin frå Sauda til Aksdal

Slik går det med C-54 nå

Abonnement
Pablo Barrera frå Haugesund begynner i jobben som konsernsjef i Haugaland Kraft 1. september.

Pablo Barrera blir ny konsernsjef i Haugaland Kraft

Abonnement
Dagleg leiar ved Si-Glass i Saudasjøen, Lars Sigve Søndenå, meiner dei svært ulike kraftprisene i Norge slår uheldig ut.
Konkurrentar har lågare straumprisar:

Si-Glass etterlyser kompensasjon for høge straumprisar

Abonnement
Etter fleire år med tynt bellegg går hotella mot ein sommar med fulle hus. Problemet er at mange har for få tilsette. Mellom anna er det mangel på kokkar.

NPK: Mange hotell manglar arbeidskraft

Abonnement
Vidar Jensen (frå venstre), Elfinn Birkeland og Lars Reidar Fosstveit sendte inn reguleringsplanen til politisk behandling i oktober 2020. Dei håpa på byggestart i Nordstøldalen våren 2021.

Hyttefelta i Nordstøldalen ikkje i mål

Abonnement