Ole K. Abotnes (til venstre) og Paul Rune Engebretsen er begge glade for at Weldone fortsatt vil ha lokalt eigarskap.
Ole K. Abotnes (til venstre) og Paul Rune Engebretsen er begge glade for at Weldone fortsatt vil ha lokalt eigarskap. FOTO: Frank Waal

Weldone-eigar Engebretsen ville selge:

Dei tilsette kjøper heile industribedrifta