Ingen norske flagg i flaggstengene ved Eramet i dag, 8. mai.
Ingen norske flagg i flaggstengene ved Eramet i dag, 8. mai. FOTO: Ingvil Bakka.

Manglande flagging på frigjeringsdagen:

– Uheldige omstendigheter