Lesarinnlegg

Fotball-VM går ikke upåaktet hen i Brasil!
Reisebrev 3 fra Brasil:

Her er det fotball-VM som styrer hverdagen

Abonnement
Bjarne Bertelsen svingar motorsaga for å ordna utsikt til elva frå stien.

Det lysnar i skog og kratt

Abonnement
Den store auken i dei kommunale avgiftene er uheldig reklame for Sauda, meiner Camilla Moe. I bakgrunnen: Det nye kloakkrenseanlegget på Tangen.

Kommunale avgifter: Korleis kunne ein la det gå så langt?

Sauda Musikkorps.

Takk for julestemninga på Rådhusplassen

Ordførar Jarand Felland i kraftkommunen Tokke stiller spørsmål ved den pågåande omorganiseringa i Statkraft. Ein av konsekvensane blir ifølge Felland at 13 tilsette med oppmøtestad Sauda organisatorisk skal høyra til hovudkontorret i Oslo.

Er Statkraft blitt så store at dei er i ferd med å gløyme kvar dei kjem i frå?

Illustrasjonsfoto.

– Hver tredje kvinne blir utsatt for vold

Abonnement
Den store auken i kommunale avgifter kjem mellom anna som følge av ei rekke investeringar innan vatn og avløp dei siste åra, forklarer ordførar Asbjørn Birkeland.

Ordføraren svarar Alf Ole: Tangen-brua påverkar ikkje VA-gebyret

Abonnement
Alf Ole Johnsen mener det er nå saudapolitikerene kan og må vise handlekraft.

Alf Ole har fått nok: «Dette er totalt uakseptabelt!»

Abonnement

Historietimen som aldri kom

Abonnement

Språklæring som godt voksen

Abonnement
Christina Søgård, kommunikasjonsdirektør i Energi Norge

– Ap og Sp trenger en påminnelse om distriktenes rolle i den norske kraftpolitikken

Abonnement
Steffen Høiland er leiar av LO i Nord-Rogaland. Han støttar kommunal næringslivsstøtte, men ber om at den går til dei som har størst behov.

Innspill i forbindelse med kommunal ordning for støtte til næringslivet i Sauda

Abonnement

Tidlegare fastlege i Sauda: – Over tid blir belastningen for stor

Abonnement

En skolepolitikk uten ambisjoner og retning

Abonnement

Ap/Sp kuttar den populære Klimasats-ordninga

Abonnement

Ny ekstrarekning til kommunane, signert «distriktsregjeringa»

Abonnement
Meir enn 1 000 UDF-organiserte i PBL-barnehagar er nå i streik for betre pensjonsvilkår.Brakamoen barnehage er så langt ikkje ramma av streiken.

Utdanningsforbundet i streik i PBL – for ein anstendig pensjon

Abonnement
Synnøve og Rune Selvik har sendt et nytt reisebrev fra Brasil.

Reisebrev 2, november 2022: – Vi ble ranet midt på lyse dagen!

Abonnement
Else Dahl-Olsen og Karoline Kjellstad Lian fornøyde etter gode tilbakemeldinger fra salen.

Livskrise og psykisk helse med Else og Karoline

Abonnement
Namaste. Bak fra venstre: Gunn Monsen Olsson, Beate Ekornes, Tanja Thorarensen, og Vanessa Livingston Andreassen. Framme, fra venstre: Gro Margrethe Nilsen, Christine Brandtsæg og Tone Flikkerud.

Damer på yogatur til Sauda

Abonnement