SV og regjeringspartiene enig om revidert budsjett