Innsendarane av leserinnlegget ønsker fleire sentrumsnære og varierte bueiningar.
Innsendarane av leserinnlegget ønsker fleire sentrumsnære og varierte bueiningar. FOTO: Knut Atle M. Seim

– Sauda treng folk – då må me ha attraktive bustader