– Dette er eit bilde av gardstunet på Tveit-tunet, der eg har lagt på eit foreløpig bølgeståltak på gardshuset, som kan vera ei løysing for å bevare det i 60 til 70 år, til ein bestemmer seg for noko anna. Og det skulle vore gjort for lenge sidan, skriv Ola Daniel Tveit.
– Dette er eit bilde av gardstunet på Tveit-tunet, der eg har lagt på eit foreløpig bølgeståltak på gardshuset, som kan vera ei løysing for å bevare det i 60 til 70 år, til ein bestemmer seg for noko anna. Og det skulle vore gjort for lenge sidan, skriv Ola Daniel Tveit. FOTO: Ola Daniel Tveit.

Restaureringsarbeid på Tveit-tunet: – Kva er løna til dei involverte?