Kven av desse vil sette seg ned og prate med kvarandre når valresultatet er klart måndag kveld?
Kven av desse vil sette seg ned og prate med kvarandre når valresultatet er klart måndag kveld? FOTO: Frank Waal

Dette svarar partia i Sauda om kven dei vil inngå samarbeid med