Politikk

Fløgstad skule har 16,5 elevar for kvar lærar på 5.-7. trinn, viser nyleg publiserte tal frå Udir.

Sauda solid innanfor lærarnorma

Abonnement
Hovudtillitsvalt i NSF Sauda, Vibeke Lindanger Sørensen og einingsleiar ved Sauda DMS, Kjetil Rolfsen, er glade for at det nå ligg an til at grunnbemanninga i helsevesenet på natt blir stryka.

Auka natt-ressursar til DMS-en:

Dei tilsette ventar spent på oppbemanninga

Abonnement
Hellandsbygd er eitt skritt nærmare fiberbreiband til private bustadar, etter at det blei klart at Sauda kommune får Nkom-midlar.

Eit skritt nærmare breiband i Hellandsbygd

Abonnement
Asbjørn Birkeland (Sp) og resten av kommunestyret slaktar Sanderud-utvalets kraftskattrapport i Sauda kommune sin høyringsuttale.

Klar tale til regjeringa

Abonnement
Onsdag vedtok kommunestyret 2020-budsjettet. Fleire millionar kroner blei flytta på i investeringsbudsjettet i sluttspurten av budsjettprosessen.

Budsjett 2020:

Heilårs turistkontor og styrka DMS

Abonnement
Sauda Høgre, her ved Dagfinn Birkeland (til venstre), Filippo Ballarin og Aud Hege Jørgens Hebnes, har utarbeidd sitt budsjettforslag.

Meiner helse bør styrkast

Abonnement
Eramet-konsernet set seg store og hårete mål om å ha det lågaste klimaavtrykket i sin bransje og vil redusera utsleppa sine med 80 prosent dei neste 30 åra. I Sauda er ein i full gang med å etablera eit pilotprosjekt for å gjenvinna energi frå smelteprosessen gjennom å brenna omnsgassen i ein gassmotor. Med i prosjektet er frå venstre Dag Ole Hjertenes, Tor Johne Åbø, John Hustveit, Egil Aarebrot, Geir Magne Ness og Torstein Kjerpeset. Til høgre står Ivar Handeland og Dag Ole Stråbø frå Sauda Fjernvarme AS.

Den grøne revolusjonen

Abonnement
Utval for samfunnsutvikling var på synfaring i Rondekulen-området saman med folk frå kommuneadministrasjonen.

Ikkje einige med administrasjonen

Abonnement
Vanja Farkas Skår (13)) talte under Agendakonferansen fredag. Dei andre deltakarane frå Sauda ungdomsskule var Ida Håheimsnes (14), Ingeborg Sejested Bødtker Fattnes (14), Tiril Høiland (13), Astrid Agate Fattnes (14) og Tamar De Heer (13).

Saudaelevar sette agenda

Abonnement
Olivia Obtinario drar til Brüssel for å fortella EU-land om Sauda sin suksess med å ta imot og integrera asylsøkarar. Ein bonus er at ho også får reklamera for helsekort-oppfinninga si.

Olivia skal tala for EU

Abonnement
 Hallgeir Amdal og Siv Hege Lund er Ap sine representantar i formannskapet denne perioden.

Ønsker å styrke familieteamet

Abonnement
Det nyoppretta ”Utval for samfunnsutvikling” hadde sitt første møte torsdag.

Vil ha avklaring på Rondekulen-innskrenking

Abonnement
Plasstillitsvald i Fagforbundet Anita Sandal (frå venstre), hovudtillitsvalt for Fagforbundet i Sauda Siv Jørgensen og hovudtillitsvalt i Utdanningsforbundet i Sauda Roar Fiveland meinar det må bli tilført ressursar der slankinga av kommuneøkonomien har fått for langt.

Meiner helse er underbemanna

Abonnement
Formannskapet i Sauda starta onsdag den politiske behandlinga av budsjettet.

Foreslår mindre budsjettendringar

Abonnement
Påvisinga av koronasmitte i Sauda gjorde at berdskapsleiinga i Sauda kommune søndag var samla for å drøfta tiltak for å hindra spreiing av coronasmitte.

Foreslår å bruka 358 millionar

Abonnement
Rådmann Rune Kloster Tvedt kunne onsdag presentere eit budsjettforslag med positive økonomiske undertoner.

Sauda kommune er ferdig med slankeprosessen

Abonnement
Asle Rafdal har gitt seg i lokalpolitikken i Sauda, men er motivert og klar for fire år i fylkespolitikken.

Rafdal fornøgd med fylkesverva

Abonnement
Ellen Instefjord frå Sparebankstiftelsen SR-bank overrekker fylkesordførar Solveig Ege Tengesdal (KrF) synleg bevis på at stiftinga er med på MOR-laget. Overrekkinga skjedde under fylkestinget sitt møte på Hotell Atlantic tysdag..

Mobiliserer mot fråfall i den vidaregåande skulen

Høgrepolitikar Dagfinn Birkeland protesterer mot eiga regjering. Han ber om at skatteutvalrapporten blir skrota umiddelbart, før den skader småkraftinvesteringane i Sauda og i landet generelt.

Ber eiga regjering stoppe rapporten

Abonnement
Kulturminister Trine Skei Grande lova på LLA sitt landsmøte i vår å prioritera dei små lokalavisene i fordelinga av produksjonsstøtte. Her saman med avtroppande generalsekretær i LLA Rune Hetland og LLA sin påtroppande generalsekretær Thomas Bruvik (til høgre).

– Eit løft for lokalavisene