Politikk

Dagfinn Birkeland i Sauda Høgre (til venstre) ber Høgres fylkesordførarkandidat Ole Ueland om støtte til YSK-linja. Ueland vil ikkje garantere noko nå, men avviser ikkje støtte.

Krev Sauda-støtte

Abonnement
Listetoppane til fylkestingsvalet i Rogaland tok turen til Sauda torsdag for å delta både på konferanse og politisk debatt. Målet om lokalutdanning var det stor einigheit om, men delte meiningar om kor djupt dei er villige til å grave i den fylkeskommunale pengesekken.

”Alle” ønsker lokal utdanning

Sauda kommune nærmar seg slutten av forhandlingane med fylkesmannen. Fylkesmannen godkjenner mykje av næringsarealet, ein del av det nye bustadarealet og er på glid når det gjeld nye hyttefelt i Sauda. Ordførar Asbjørn Birkeland opplyser at kommunen nå prøver å få aksept for 650 nye hytter i staden for 1000 nye.

Sauda får kommuneplan-gehør

Abonnement
Samtlege sju lokale parti som stiller politiske lister i Sauda, bortsett frå Venstre, var representert i panelet da Pensjonistforbundet og Sauda Pensjonistforening onsdag inviterte til politisk debatt.

Ser behovet for meir eldreomsorg

Abonnement
Ordførar Asbjørn Birkeland er tydeleg på at Sauda Senterparti ikkje kjem til å foreslå å legge ned Risvoll skule, og at dei heller ikkje kjem til å støtte forslag som måtte komme frå andre parti. Arkivfoto.

Ordføraren om skulestruktur: – Foreslår ikkje skulenedlegging

Abonnement
Ordførarkandidat Hallgeir Amdal (Ap) seier at partiet hans er delt i saka om skulestruktur: – Innad i Sauda Arbeidarparti er det ulike meiningar om skulestrukturen. Derfor gir me ikkje ein garanti om at alle grunnskulane skal bestå. Men samtidig meiner eg at det er alt for tidleg nå å ta ein ny skulestrukturdebatt med det første, seier Hallgeir Amdal.

Ap er delt i skulesaka

Abonnement
Listetoppane til Sauda Høgre, Dagfinn Birkeland og Aud Hege Jørgensen Hebnes, meiner Sauda kommune på sikt ikkje vil ha råd til å oppretthalde dagens skulestruktur. Etter valet vil dei ha med dei andre partia på ein skuledebatt. Foto: Frank Waal.

Skulestruktur: Trur éin skule er det beste

Abonnement
Her, på ei 17 mål stor tomt i det austre hjørnet av smelteverkstomta, opnar Kåre Bjarte Bjelland og Eramet opp for etablering av ny næring. – Det er muleg me flyttar vegen og gjerdene for å gi lettare tilgang hit, opplyser Bjelland. Foto: Knut Atle M. Seim.

Gjennombrot for Eramets NewERA-prosjekt

Abonnement
Regionrådet for Haugalandet fekk ein presentasjon av prosjektet «Fra industrielle sidestrømmer til grønn vekst» av kommunalsjef Andreas Fløgstad då dei besøkte Sauda i slutten av juni. Foto: Knut Atle M. Seim.

17 mål med ny og grøn næring på Klubben

Abonnement
NETT Dalvann 2019

Konsesjonskraft-pluss for kommunen?

Abonnement
Sauda er i toppsjiktet når det gjeld pleie og omsorg, der kommunen plasserer seg på ein 19. plass blant landets 422 kommunar. Det kjem ikkje overraskande på denne trivelege gjengen, som fredag var samla rundt frukostbordet ved dagsenteret på Høllandsheimen. Frå venstre sit Harald Stødle (86), Rolf Jensen (75), Øystein Øygard (88) og Olav Andersen (99). Foto: Knut Atle M. Seim.

Heilt i toppsjiktet i pleie og omsorg

Abonnement
Haugaland Kraft er eigd av kommunar og kraftselskap på Haugalandet og i Sunnhordland. Sauda kommune er ikkje ein del av det gode (eigar)selskapet, og kjem heller ikkje inn dit, i alle fall ikkje i denne omgangen. Foto: Knut Atle Seim.

Sauda ønsker å kjøpa seg inn i Haugaland Kraft

Formannskapet, administrasjonen, utbyggar og naboar var på synfaring på Åbø onsdag. Saka engasjerte alle partar sterkt. På bildet ser me området i Griegs gate der Ryfylke Bygg må setta av areal til ein muleg framtidig gang- og sykkelveg. Foto: Ingvil Bakka.

Sa ja til nybyggingar på Åbø

I dag er det èin elbilladar utanfor Rådhuset.. Nå skal det etablerast fleire stasjonar eit lite steinkast unna, på det nye, store parkeringsarealet i Kyrkjegata. Foto: Ingvil Bakka.

Ber om meir pengar

Abonnement
Planen er å få på plass fire oppstillingsrekker, med til saman 75 parkeringsplassar. Området ligg mellom Ryfylke elektro og ”Metodisten” og Musikkpaviljongen. Foto: Ingvil Bakka.

Ja til meir sentrumsparkering

Formannskapet vil ha inn nye hyttefelt i Sauda nå. Asle Rafdal (frå venstre), Asbjørn Birkeland og Dagfinn Birkeland er samstemte i at dei ikkje aksepterer mange av innsigelsane til fylkesmannen. Foto: Frank Waal.

Saudapolitikarane tar kampen

Trygve Slagsvold Vedum stilte opp i eit ope møte på Folkets Hus i Sauda torsdag kveld. Foto: Frank Waal.

Vedum samla full sal

Abonnement
Senterpartileiar Trygve Slagsvold Vedum stiller opp på åpent møte under sitt Saudabesøk. Foto: Senterpartiet.

Slagsvold Vedum til Sauda

Ungdommar i Sauda scorar generelt godt på årets Ung i Rogaland-undersøking. Både samanlikna med saudatal frå tidlegare år og samanlikna med nasjonale og regional tal. Arkivfoto: Even Emberland.

Ungdommen trivst og drikk mindre alkohol enn før

Abonnement
Industrikaien i Saudasjøen skal utvidast og utbetrast for rundt sju millionar kroner i sommar. I dag er tømmer lagra på kaien. Foto: Ingvil Bakka.

Utvidar kaien i sommar