God kjønnsfordeling, men få eldre på valglistene i Sauda. Illustrasjonsfoto.
God kjønnsfordeling, men få eldre på valglistene i Sauda. Illustrasjonsfoto. FOTO: Ingvil Bakka

Kommunevalet: Eldre-Sauda er svakt representert på vallistene