I løpet av torsdag har det blitt flaum på Birkeland. Grunneigar Nils Jarle Sandanger må la bilen stå og vasse langs vegen.

Grunneigar Nils Jarle Sandanger må ta beina fatt. Vegen til eigedomen ligg under vatn. Foto: Frank Waal.

Landfast på Birkeland

I løpet av torsdag har det blitt flaum på Birkeland. Grunneigar Nils Jarle Sandanger må la bilen stå og vasse langs vegen.

av Frank Waal

I løpet av torsdag har dei store nedbørsmengdane begynt å gjere seg synlege fleire stader i Sauda. Rødstjødna ved golfbanen har flauma over stien og ei trebru, og ved Sagfossen går vatnet over brua på fylkesvegen. Vegen er likevel open for trafikk.

På Birkeland har vatnet begynt å samle seg opp på jordene som innsjøar. Grunneigar Nils Jarle Sandanger må la bilen stå.

– Eg har ein låg bil og vasstanden på vegen er for høg til at eg kjem meg ut frå eigedomen, opplyser Sandanger.

Han er meir bekymra for husa rundt.

– Eg har budd her i 15 år. Kun éin gong før har eg sett så mykje vatn her.

Oppsynsmann John Ola Espevik ved teknisk eining i Sauda kommune opplyser at dei har fleire område i Sauda under oppsikt.

– Verst er det her på Birkeland. Me vurdere å bestille ein gravemaskin for å opne opp. Stig vatnet meir er det fare for at det kan bli vasskader på enkelte bygningar. I tillegg har me ein del bekkar i Sauda som me held oppsyn med, seier Espevik.

Svandalsfossen er igjen opna for trafikk med manuell dirigering på staden.

Sagfossen går over fylkesvegen mellom Sauda og Maldal. Foto: Frank Waal