Harald Eikrem følte han ikkje lenger kunne stå inne for det han meiner er uforsvarleg drift av det lokale brannvesenet.

Etter store økonomiske kutt vil ikkje Harald Eikrem lenger stå ansvarleg for brannvesenet. Inge Seim føler han ikkje hadde anna val enn å bli konstituert i brannsjefstillinga. Foto: Ingvil Bakka.

Brannsjefen valde å gå

Harald Eikrem følte han ikkje lenger kunne stå inne for det han meiner er uforsvarleg drift av det lokale brannvesenet.

av Ingvil Bakka
Harald Eikrem følte han ikkje lenger kunne stå inne for det han meiner er uforsvarleg drift av det lokale brannvesenet.