Heimen hennar hadde vore ein ypparleg kandidat for tv-programmet Norske rotehjem. Utfordringa er at Anne Brit Solland ikkje vil på tv. 

Anne Brit Solland er vekas portrett. Foto: Ingvil Bakka.

Rotekoppen Anne Brit

Heimen hennar hadde vore ein ypparleg kandidat for tv-programmet Norske rotehjem. Utfordringa er at Anne Brit Solland ikkje vil på tv. 

av Ingvil Bakka
Heimen hennar hadde vore ein ypparleg kandidat for tv-programmet Norske rotehjem. Utfordringa er at Anne Brit Solland ikkje vil på tv.