Huseigaren meiner han vil få større ulemper med fjøslukt, støy, floger og klegg.

Kyra på bildet har ingenting med saka å gjera. Arkivfoto:Arvid Horpestad.

Klager på ny driftsbygning

Huseigaren meiner han vil få større ulemper med fjøslukt, støy, floger og klegg.

av Frank Waal
Huseigaren meiner han vil få større ulemper med fjøslukt, støy, floger og klegg.