I sommar kan dei besøkande i Allmannajuvet ta i bruk heile gruvestien inn til sinkgruvene.

Sauda kommune har i arbeidet med gruvestien alt bygd to nye bruer, mellom anna trebrua på bildet. Samla vil utbetringane for å opne gruvestien koste rundt seks millionar kroner. Foto: Frank Waal.

Allmannajuvet: Gruvestien klar før sommaren

I sommar kan dei besøkande i Allmannajuvet ta i bruk heile gruvestien inn til sinkgruvene.

av Frank Waal
I sommar kan dei besøkande i Allmannajuvet ta i bruk heile gruvestien inn til sinkgruvene.