Ho er opptatt av jordnære tradisjonar, men krydrar livet med det spirituelle.

Brit-Elise Paus Rike er vekas portrett. Foto: Frank Waal.

Brit-Elise Paus Rike – eit alternativt rike

Ho er opptatt av jordnære tradisjonar, men krydrar livet med det spirituelle.

av Frank Waal
NULL
Ho er opptatt av jordnære tradisjonar, men krydrar livet med det spirituelle.