Ho er opptatt av jordnære tradisjonar, men krydrar livet med det spirituelle.

Brit-Elise Paus Rike er vekas portrett. Foto: Frank Waal.

Brit-Elise Paus Rike – eit alternativt rike

Ho er opptatt av jordnære tradisjonar, men krydrar livet med det spirituelle.

av Frank Waal
Ho er opptatt av jordnære tradisjonar, men krydrar livet med det spirituelle.