Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn hos nye Indre Ryfylke Barnevern midt i etableringsprosessen. At det blei avdekka avvik under slike tilsyn blir sett på som ”ikkje uvanleg” av fylkesmannen.

Rådmann Rune Kloster Tvedt lovar lukking av avvike Fylkesmannen i Rogaland rapporterte frå Indre Ryfylke barnevern. Illustrasjonsfoto.

Avvik i Indre Ryfylke barnevern: Kommunen lovar betring

Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn hos nye Indre Ryfylke Barnevern midt i etableringsprosessen. At det blei avdekka avvik under slike tilsyn blir sett på som ”ikkje uvanleg” av fylkesmannen.

av Ingvil Bakka
Fylkesmannen i Rogaland gjennomførte tilsyn hos nye Indre Ryfylke Barnevern midt i etableringsprosessen. At det blei avdekka avvik under slike tilsyn blir sett på som ”ikkje uvanleg” av fylkesmannen.