For tre år sidan var kantina til Sauda ungdomsskule oftast tom. Nå er den full av liv og aktivitetar i kvar matpause.

Då Mie Hillestad Mo og Kristine Ljung blei utfordra ved sjakkbrettet, var det igjen sistnemnde som tok ansvaret med å vise og forklare kva dei kunne gjere for å gjere best mogleg motstand. Foto: Even Emberland.

Friminuttet som tumleplass

For tre år sidan var kantina til Sauda ungdomsskule oftast tom. Nå er den full av liv og aktivitetar i kvar matpause.

av Even Emberland
For tre år sidan var kantina til Sauda ungdomsskule oftast tom. Nå er den full av liv og aktivitetar i kvar matpause.