Rådmannen ber politikarane om å heller ta debattane om forslaga i kulturminneplanen til hausten, når heile kommuneplanen skal opp til behandling.

Kulturminneplanen vil vere eit viktig innspel i arbeidet med kommuneplanen for Sauda, men den er ikkje juridisk bindande. Foto: Edd Meby.

Rådmannen: – Det som står i kulturminneplanen er ikkje bindande på noko vis

Rådmannen ber politikarane om å heller ta debattane om forslaga i kulturminneplanen til hausten, når heile kommuneplanen skal opp til behandling.

av Ingvil Bakka
Rådmannen ber politikarane om å heller ta debattane om forslaga i kulturminneplanen til hausten, når heile kommuneplanen skal opp til behandling.