Judith Austad feira 103-årsdagen sin tysdag, saman med familien.

Judith Austad blei fødd under første del av første verdskrig, og er Saudas eldste person. Foto: Frank Waal.

Judith (103) er Saudas eldste

Judith Austad feira 103-årsdagen sin tysdag, saman med familien.

av Frank Waal
Judith Austad feira 103-årsdagen sin tysdag, saman med familien.