Han er bare seks og eit halvt år og elskar musikk. Etter seks månader med pianoundervisning har han alt komponert ein eigen song.

Vilmer Teig underheldt i Sauda kyrkje palmesøndag. Her framfører han sin eigenkomponerte melodi ”Skyggen”. Foto: Ingvil Bakka.

Her er komponisten Vilmer Teig

Han er bare seks og eit halvt år og elskar musikk. Etter seks månader med pianoundervisning har han alt komponert ein eigen song.

av Ingvil Bakka
Han er bare seks og eit halvt år og elskar musikk. Etter seks månader med pianoundervisning har han alt komponert ein eigen song.