Idrettslaget bad om eit salgsforbod på 17. mai i år. Kommunestyret vedtok eit totalforbod.

Kommunestyret har vedtatt eit totalforbod mot sal av heliumballongar i Sauda. Bildet er frå eit Jøye meg-arrangement, der dei politiske partia delte ut gratis gassballongar. Det politiske vedtaket seier ingenting om gratis utdeling av gassballongar. Arkivfoto.

Slutt på gassballongar i Sauda: Vedtok totalforbod

Idrettslaget bad om eit salgsforbod på 17. mai i år. Kommunestyret vedtok eit totalforbod.

av Ingvil Bakka
Idrettslaget bad om eit salgsforbod på 17. mai i år. Kommunestyret vedtok eit totalforbod.