Fylkesmannen ønsker ikkje laksefiske i Storelva i sommar, men i Nordelva blir det fiske. Sauda Jeger og Fiskerforening meiner fylkesmannen bruker for gamle tal.

I fjor blei denne laksen på 10 kilo tatt i Storelva. Even Hansen Lunde viser stolt fram fangsten til faren Asle. I år vil ikkje fylkesmannen ha fiske i Storelva, men Miljødirektoratet har siste ordet. Foto: Privat.

Fylkesmannen seier nei til fiske i Storelva

Fylkesmannen ønsker ikkje laksefiske i Storelva i sommar, men i Nordelva blir det fiske. Sauda Jeger og Fiskerforening meiner fylkesmannen bruker for gamle tal.

av Frank Waal
Fylkesmannen ønsker ikkje laksefiske i Storelva i sommar, men i Nordelva blir det fiske. Sauda Jeger og Fiskerforening meiner fylkesmannen bruker for gamle tal.