Spiwe Thandabani Rønning blei trigga av konkurransen i Sykle til jobben-aksjonen. Difor tok ho beina fatt i staden for bilen.

Spiwe Thandabani Rønning blei trekt ut som vinnar av hovudpremien i Sykle til jobben-aksjonen, sjølv om ho ikkje registrerte sykkelaktivitet. Det vil ho gjere noko med framover, og premien går til å kjøpe nye syklar til seg sjølv og familien. Foto: Even Emberland.

Sykle til jobben-aksjonen: Aktivitet verd 10 000

Spiwe Thandabani Rønning blei trigga av konkurransen i Sykle til jobben-aksjonen. Difor tok ho beina fatt i staden for bilen.

av Even Emberland
Spiwe Thandabani Rønning blei trigga av konkurransen i Sykle til jobben-aksjonen. Difor tok ho beina fatt i staden for bilen.