Grunneigarar meiner området rundt Tjelmavatnet er eigna til svært mange hytter.

I dag er det 17 hytter på Tjelmen. Grunneigarane meiner området er eigna for utbygging. Foto: Ole Geir Handeland.

Ønsker å bygge ut Tjelmen

Grunneigarar meiner området rundt Tjelmavatnet er eigna til svært mange hytter.

av Frank Waal
Grunneigarar meiner området rundt Tjelmavatnet er eigna til svært mange hytter.