6000 har besøkt turistanlegget  i løpet av dei fire første driftsvekene. I utebadeanlegget er besøkstalaa omtrent som i fjor.

Turistanlegget i Allmannajuvet trekker stadig fleire og fleire folk. Foto: Ingvil Bakka.

Stadig fleire besøker Allmannajuvet

6000 har besøkt turistanlegget  i løpet av dei fire første driftsvekene. I utebadeanlegget er besøkstalaa omtrent som i fjor.

av Knut Atle Seim
6000 har besøkt turistanlegget  i løpet av dei fire første driftsvekene. I utebadeanlegget er besøkstalaa omtrent som i fjor.