Stangeland Maskin har gjort klar ei 17 mål stor tomt på Austarheim. I januar startar arbeidet med å bygge nytt transformatoranlegg for Statnett.

Statnett og Stangeland Maskin inspiserte 17 mål ferdig tomt på Austarheim torsdag. Frå venstre Statnetts stasjonsleiar Lars Folgerø, Statnetts prosjektleiar Knut Jenssen og Stangeland Maskins prosjektleiar Tony Helles. Foto: Frank Waal

Arealet til ny trafo på Austarheim ferdig

Stangeland Maskin har gjort klar ei 17 mål stor tomt på Austarheim. I januar startar arbeidet med å bygge nytt transformatoranlegg for Statnett.

av Frank Waal
Stangeland Maskin har gjort klar ei 17 mål stor tomt på Austarheim. I januar startar arbeidet med å bygge nytt transformatoranlegg for Statnett.