Budsjettforslaget frå regjeringa fører til at Sauda kommune må vedta kutt i 2019.

Dersom regjeringas forslag til statsbudsjett blir vedtatt, vil det gi lågare eigedomsskatt på hus og hytter i Sauda. Då vil spørsmålet bli om politikarane i Sauda svarer med å heve eigedomsskatten tilsvarande. Foto: Frank Waal.

Statsbudsjettet betyr Sauda-kutt

Budsjettforslaget frå regjeringa fører til at Sauda kommune må vedta kutt i 2019.

av Frank Waal
Budsjettforslaget frå regjeringa fører til at Sauda kommune må vedta kutt i 2019.