Etterlyser kormedlemmer med Eidsvåg-interesse

Prosjektkoret Trøkk planlegg stor konsert med bare Bjørn Eidsvåg-songar i april.

– Me er 10-15 medlemmer i dag, men skulle så gjerne vore endå fleire. Så mange som muleg. Me har plass til alle, seier korleiar Arne Austarheim.

Koret Trøkk blei oppretta for fire år sidan. Talet på medlemmer har gått opp og ned, men spesielt i fjor haust var det vanskeleg å halda aktiviteten levande, og koret tok derfor ein pause.

– Men nå har me oppretta eit prosjektkor, som vil gå under namnet Trøkk. Koret vil ha konserten i slutten av april som sitt endelege mål, forklarer Austarheim.

Tidspunktet for konserten er nøye valt. Den er lagt til den siste fredagen i april, midt mellom påskehøgtida og Saudadagane.