Nye drivarar tar over Far‘s Vilje

Ungarsk par gjenopnar sentrumskafeen.

– Dette blir bra. Dei nye drivarane er fagfolk med kompetanse og erfaring innan matlaging, servicebransjen og økonomi, seier Kristian Hystad, styreleiar i Hystad Marketing as, som eig Far‘s Vilje-bygget midt i Sauda sentrum.

Kafeen, som blei opna hausten 2010, har stått stengt sidan midten av mars, då Kristian Hystad leverte oppbod på driftsselskapet Copyright Norge as. Nå blir det igjen liv i sentrumskafeen. Dei nye drivarane heiter Marietta Kàrpàti og Benedek Csont, og kjem opphaveleg frå Ungarn. Begge har budd og jobba i restaurantbransjen i Norge dei siste åra. I følge Kristian Hystad har paret imponerande cvar, med arbeidserfaring frå restaurantbransjen i både Ungarn, Irland og England.

– Benedek Csont har blant anna jobba som kokk ved Waldorf Hilton i London, fortel Hystad.

Csont er altså utdanna kokk, medan Marietta Kàrpàti har utdanning og erfaring innan bedriftsleiing og økonomi.

Paret flyttar til Sauda i begynnelsen av mai, og vil opna kafeen så snart alle formalitetar er i orden. Kàrpàti og Csont vil, med hjelp av Kristian Hystad, oppretta eit nytt driftsselskap som skal leiga kafelokala og inventaret av Hystad Marketing as.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.