Luftgassfabrikken blir utvida

Bygginga startar i august – produksjonen i juni neste år.

– Med dette aukar me produksjonen vår i Sauda med 40-50 prosent, seier Per Kværum, administrerande direktør i Yara Praxair Holding as.

Luftgassfabrikken inne på industriområdet til Eramet stod ferdig sommaren 1998. I utgangspunktet var fabrikken eit prosjekt som blei forhandla fram mellom Hydrogass og dåverande smelteverkseigar Elkem Mangan Sauda. I dag leverer luftgassfabrikken til både smelteverket i Sauda og til ei lang rekke kundar innan fiskeri-, verkstad- og næringsmiddelnæringar på Vestlandet.

Ved årsskiftet inngjekk Yara Praxair Holding as og Eramet Norway ein ny tiårskontrakt knytt til levering av flytande oksygen og nitrogen til prosessane rundt raffinering av ferromangan.

Direktøren fortel at alle nødvendige godkjenningar og prosjekteringar er i orden og klarlagt, og at planlegginga og samarbeidet med både Eramet, Sauda kommune og lokale bedrifter har gått fint. Brødr. Selvik as har fått grunn- og betongarbeidet og blir også hovudentreprenør for det bygningsmessige arbeidet.

– Ein god ”midt på treet”-jobb for oss. Det vil fort bli behov for fire-fem personar i arbeid utover ein hektisk haust, fortel Rune Selvik, dagleg leiar i firmaet.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.