Nominert til millionpris

Onsdag 11. september får Eddi Eidsvåg vita om han vert tildelt to millionar kroner til sitt pøbelprosjekt. Han er nemleg nominert til prisen «Årets Ladejarl», ein pris som Odd Reitan i Reitangruppen AS skal dela ut på Lade Gaard i Trondheim denne dagen.

– Me treng sårt dei kronene, og kryssar fingrane. Ein slik sum betyr at me kan hjelpa 20 ungdommar i tre år, seier Eddi Eidsvåg til Rogalands Avis.

Rogalands Avis skriv at vedtektene seier at prisen vert gitt til ein person som mellom anna i særleg grad har bidrege til samfunnsbygging og vorte ein rollemodell og ein inspirasjon til engasjement og personleg ansvar.