PÅ JOBB: Bjørn Andre Meltveit (til venstre) frå Aartun Transport og Stein Erik Guldbrandsen frå vassverket i kommunen har jobba med å få tetta vasslekkasjen i Saua Gard, nær riksvegen. (Foto: Ingvil Bakka)
PÅ JOBB: Bjørn Andre Meltveit (til venstre) frå Aartun Transport og Stein Erik Guldbrandsen frå vassverket i kommunen har jobba med å få tetta vasslekkasjen i Saua Gard, nær riksvegen. (Foto: Ingvil Bakka)

Nye vassproblem i Saudasjøen

Bebuarar i Saudasjøen vakna opp til tomme kranar.

– Det har lenge vore ein lekkasje i ledninga i området, og me frykta eit nytt brot. I natt gjekk alarmen, fortel kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer.

Mannskap frå Sauda kommune og Aartun Transport har jobba på spreng med å få tetta lekkasjen i løpet av natta og i morgontimane i dag, torsdag.

Det er sett opp ein vasspost på Risvoll skule, der vasslause ytrabygdingar kan henta vatn.

Det er nå skjøyta på eit nytt røyrstykke, og det blir jobba med å få vassystemet i gang igjen.