OPPRØRT: Høgres Laila Stødle meiner kommuneleiinga har svikta informasjonsplikta si i handteringa av Jorunn Engebretsen-saka. I eit møte i administrasjonsutvalet onsdag fremma ho mistillit mot ordførar Frode Sulen og rådmann Wictor Juul. (Arkivfoto: Ingvil Bakka)
OPPRØRT: Høgres Laila Stødle meiner kommuneleiinga har svikta informasjonsplikta si i handteringa av Jorunn Engebretsen-saka. I eit møte i administrasjonsutvalet onsdag fremma ho mistillit mot ordførar Frode Sulen og rådmann Wictor Juul. (Arkivfoto: Ingvil Bakka)

Fremma mistillit mot ordførar og rådmann

Munnhuggeri og heftig diskusjon då personalpolitikk var tema under møtet i administrasjonsutvalet.

– Kommuneleiinga er plikta til å informera oss politikarar. Dette har dei svikta i Jorunn Engebretsen-saka. Eg fremmar derfor mistillit mot ordførar og rådmann, seier høgrepolitikar Laila Stødle.

Møtet i administrasjonsutvalet onsdag føremiddag tok ei heftig vending då debatten kom inn på temaet personalpolitikk. Bakgrunnen for diskusjonen var den siste vekas avisoppslag i Ryfylke der Jorunn Engebretsen har stått fram og fortalt om mobbing på arbeidsplassen sin i heimetenesta i Sauda kommune.

Mistillitsforslaget mot ordførar og rådmann skal opp til behandling i kommunestyret i desember.

Les meir i papirutgåva fredag.