Vil lempa stein

Rådmannen synest at politikarane bør støtta den omsøkte, første delen av prosjektet med 50 000 kroner.

I dag, onsdag, har kommunestyret møte. Ei av sakene dei folkevalde skal behandla er ein søknad frå Laget for Hovlandsnutens utvikling. Som tidlegare omtala i Ryfylke, ønsker laget å leiga inn sherpaer frå Nepal for å utbetra stien opp til Hovlandsnuten. Sherpaene er ekspertar i å steinlegga stiar