Forseinka legevakt

Kan tidlegast starta i 2016.

Suldalsposten skriv at den felles legevakta som skal etablerast i Ølen i eit samarbeid mellom Suldal, Sauda, Etne og Vindafjord kommunar, tidlegast kan starta i 2016. Planen var opphavleg å ha den felles legevakta operativt i 2015. Avisa melder vidare at suldalsrådmann Øyvind Valen i oktober vil koma med forslag til korleis ei tidsavgrensa lokal legevakt/bakvaktsordning kan organiserast. Då vil han, ifølge Suldalsposten, skotta til kva Sauda gjer i så måte.