*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
KONSTITUERT: Ørjan Djuv (til venstre) er plan- og avdelingsingeniør i Sauda kommune. Etter at Anders Skaarer slutta i juni må Djuv nå også ta på seg kommunalsjef teknisk-ansvaret. Konstitueringa gjeld i første omgang ut august. (Arkivfoto: Ingvil Bakka)

Få vil bli kommunalsjef teknisk

Ørjan Djuv er konstituert i stillinga.

– Me står igjen med éin søkar. Me jobbar med saka, og håpar at dette går i boks nå, seier personalsjef i Sauda kommune og fungerande rådmann i ferietida, Ann-Helen Eik-Nes.

I slutten av mars sa kommunalsjef teknisk, Anders Skaarer, opp stillinga si i Sauda kommune. Han sat i stillinga i tre og eit halvt år, omtrent like lenge som forgjengaren sin, Harald Halvorsen Løland. Skaarer grunngav oppseiinga si med eit høgt press og ei stadig større og veksande arbeidsmengd.
Rådmann Wictor Juul signaliserte i vår at det er aktuelt å ta ein grundig gjennomgang av organiseringa. Skaarer hadde for eksempel rolla som kommunalsjef, i tillegg til å ha ingeniøroppgåver og prosjektleiaransvar.
– Me ser nå på om det er muleg å gjera endringar i stillinga, seier Ann-Helen Eik-Nes.

Kommunalsjef-stillinga har vore lyst ut med fleire forlengingar sidan mars i år. Ifølge Eik-Nes er det bare to personar som formelt har søkt på stillinga. Kun éin av desse er framleis aktuell.
– Vedkommande er veldig aktuell og lokal, er alt Eik-Nes vil ut med på det nåverande tidspuktet.
Sauda kommune har også aktivt gått ut og oppfordra folk til å søka stillinga, utan at dette har vore ein stor suksess.
– Nei, me har ikkje akkurat vassa i søknader, stadfestar personalsjefen.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.