IKKE EINIGE: Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (til venstre) ville ikkje gå med på suldalsordførar Torkel Myklebust sitt ønske om å fortsetta helsesamarbeidet, uavhengig av Sauda sitt legevakt-nei. Nå er det uvisse rundt dei alt påstarta samarbeidseiningane i dei fire kommunane. (Foto: Ingvil Bakka)
IKKE EINIGE: Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (til venstre) ville ikkje gå med på suldalsordførar Torkel Myklebust sitt ønske om å fortsetta helsesamarbeidet, uavhengig av Sauda sitt legevakt-nei. Nå er det uvisse rundt dei alt påstarta samarbeidseiningane i dei fire kommunane. (Foto: Ingvil Bakka)

Uvisse om arbeidsplassar

Helsesamarbeidet tjuvstarta – nå kan fleire mista jobben.

Det interkommunale helsesamarbeidet mellom Sauda, Suldal, Etne og Vindafjord rakna fullstendig i dag, i eit møte mellom dei politiske og administrative leiingane i kommunane.

Sauda sitt tydelege nei til opprettinga av ei felles legevakt i Ølen gjorde at verken Etne eller Vindafjord nå vil gå vidare med på dei resterande punkta i avtalen.

– Det var alt eller ingenting, var ordførarane Ole Johan Vierdal (Vindafjord) og Sigve Sørheim (Etne) einige om.

Men, fleire punkt i det interkommunale helsesamarbeidet er alt iverksett, blant anna med tilsetting av folk i viktige interkommunale stillingar. I Sauda er blant anna ein kreftkoordinator tilsett, og i Etne ein frisklivskoordinator.

Nå er det uvisst kva som skjer med desse stillingane.

Det er også uklart kva som skjer med det interkommunale samarbeidet knytt til miljøretta helsevern.

Les meir i neste papirutgåve av Ryfylke, som kjem ut tysdag 5. mai.