VANGSNES-PLANAR: Slik presenterte EV-Eiendom i 2013 korleis Vangsnes-området kan bli sjåande ut i framtida. Skissa er eit forslag og ikkje vedtatte utbyggingsplanar. (Skisse: Omega Areal)
VANGSNES-PLANAR: Slik presenterte EV-Eiendom i 2013 korleis Vangsnes-området kan bli sjåande ut i framtida. Skissa er eit forslag og ikkje vedtatte utbyggingsplanar. (Skisse: Omega Areal)

Tilrettelegg for Vangsnes-utbygging

Kommunen startar reguleringsarbeidet for å legge forholda til rette for storstilt utbygging på Vangsnes-området.

For halvanna år sidan varsla EV-Eiendom at dei ønska ei storstilt utbygging på Vangsnes-området. Nå skal kommunen regulere om området. Omega Areal skal stå for reguleringsarbeidet og sendte forrige veke ut varsel om oppstart av detaljreguleringsplan.

Allerede nå er det klart at fylkesvegen som går forbi politiet og langs sjøkanten til kaien, vil bli foreslått fjerna.

Sjølv om utbyggingspanane foreløpig er på tankestadiet, begynner noko å bli veldig konkret. EV-Eiendom har gjennom datterselskapet Vangsnes AS fått avtale med Sauda kommune om å bygge ny ambulansestasjon på Vangsnes.

Les meir i papirutgåva eller last ned e-avis her.