Skal vurdere drifta

Onsdag skal formannskapet foreslå medlemmer til to grupper som skal sjå på kommuneøkonomien og effektivisering av omsorgstenestene.

Etter kommunevalet gjekk Senterpartiet og Arbeidarpartiet ut og opplyste at dei ville opprette arbeidsgrupper som skal sjå på den kommunale drifta.

Onsdag skal formannskapet velge medlemmar til to arbeidsgrupper. Den eine arbeidsgruppa skal sjå på kommuneøkonomien. Sauda kommune sin økonomi er under press og politikarane ser behovet for å betre det økonomiske handlingsrommet.

Overskotet blir i dag brukt til å dekke inn pensjonsforpliktelsane Sauda kommune har som arbeidsgivar.

Den andre arbeidsgruppa skal sjå på omsorgssektoren til Sauda kommune. Særleg innan eldreomsorg ser kommunen at stadig fleire eldre vil legge press på kommunale omsorgstenester i framtida.

Vil du lese meir? Last ned eavisa her eller sjå papiravisa.