SLUTT FOR TECHNOR I SAUDA: På torsdagens styremøte blei nedlegginga av saudabedrifta eit faktum. (Foto: Ingvil Bakka)
SLUTT FOR TECHNOR I SAUDA: På torsdagens styremøte blei nedlegginga av saudabedrifta eit faktum. (Foto: Ingvil Bakka)

Det er slutt for Technor

Den formelle avgjerda blei tatt på styremøtet torsdag. Saudabedrifta skal leggast ned.

Bartec Technor AS sitt produksjonskontor i Saudasjøen blir lagt ned. Det opplyser styret til Ryfylke torsdag ettermiddag, etter styremøtet kor framtida til fabrikken i Sauda blei avgjort.

I dag er det 26 arbeidsplassar ved fabrikken i Sauda. Dei vil forsvinne.

Ordførar Asbjørn Birkeland og varordførar Asle Rafdal har vore involvert i prosessen heilt sidan ei mogleg nedlegging av saudaavdelinga blei varsla tidlegare i år.

– Dette er veldig fortvilande og alvorleg for Sauda, seier Birkeland, og viser til at nedlegginga gir mange ringverknader i lokalsamfunnet.

Ifølge Birkeland og Rafdal har kommunen gjort alt dei kan for å forsøke å bidra til å bevare Technor si avdeling i Sauda. Mellom anna har dei og kommunalsjef Andreas Fløgstad vore i Tyskland og møtt styret i konsernet.

– Me har gjort alt me kan for å finne løysingar. Det har vore konstruktive møte, men me har ikkje nådd fram, seier Rafdal.

Produksjonskontoret i Sauda blei etablert i 1983, åtte år etter at selskapet blei grunnlagt i Tyskland. Som eitt av produksjonskontora har det i Sauda blitt laga komponentar til bruk i eksplosjonsfarlege område. Omtrent all produksjon i Sauda har vore knytt til oljeindustrien.

I fjor sommar måtte det norske selskapet permittere 30 prosent av sine tilsette som ein følge av oljekrisa. Totalt var det då 110 tilsette i Bartec-konsernet si norske avdeling, som er både arbeidsplassane i Stavanger og i Sauda.

Bartec Technor AS er det norske selskapet i Bartec-konsernet, som har hovudkontor i Tyskland. På verdsbasis er det rundt 1 800 tilsette i konsernet. Fabrikken i Sauda er eitt av 14 produksjonskontor til konsernet på verdsbasis. I den norske selskapet er det også eit sal- og servicekontor i Stavanger.

I styret som torsdag formelt fatta avgjerda sit tyskarane Marcus Eisenhuth og Heiko Laubheimer, som er administrerande direktørar i det internasjonale konsernet, og dei tilsette sin representant, Ottar Løland.

Du kan lese meir om saka i fredagens utgåve av Ryfylke.