*** Local Caption *** Arkiv: Redaksjon/Avisbilder
TOK OPP SAKA: Arbeidarpartiets Kjell Reidar Austarheim (bildet) og Alan G. Thompson starta arbeidet med å få innført eit opplevingsskort for barn og unge i Sauda. Nå blir kortet innført om få månader. (Arkivfoto: Ingvil Bakka)

Startar med opplevingskort

Nav vil administrera kven som får kortet, som gir fleire gratis inngangar på kommunale tilbod.

– Eg er veldig glad for at det ser ut for at me nå får dette til. Ei slik ordning kan vera viktig både for norske familiar som slit økonomisk og for integrering av våre nye utanlandske innbyggarar, seier Kjell Reidar Austarheim, kommunestyrerepresentant for Sauda Arbeidarparti.

Kommunen arbeider nå med å innføra eit opplevingskort for barn og unge. Målet er å få ordninga på plass innan 1. januar.

I kommunestyret i april i år la Sauda Arbeidarparti, med nettopp Kjell Reidar Austarheim i spissen, fram eit forslag om å undersøka mulegheitene for å innføra eit opplevingskort for barn og unge i Sauda. Eit opplevingskort er eit samarbeid mellom kommunen, Nav og private aktørar, og som skal gi barn og unge gratis adgang til kultur- og fritidsaktivitetar, som for eksempel kino og svømmehall.

Fleire kommunar gir også kort-innehavarane eit gratis medlemsskap i eit lag eller ei foreining.

– Å veksa opp i fattigdom gjer at barn ikkje bare må avstå frå materielle gode, men også frå aktiviteter og dermed eit sosialt fellesskap. Det er tungt for barn å falla utanfor, og det kan gå ut over deira sjølvkjensle og livskvalitet. Opplevingskortet vil vera med på å gi barn i familiar med økonomiske utfordringar ein mulegheit til å delta på linje med sine jevnaldrande, sa Austarheim då han leste opp forslaget sitt i april.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.