(Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka)
(Illustrasjonsfoto: Ingvil Bakka)

– På Robek-lista om 5-7 år

Blir det ikkje gjort tøffe grep nå, styrer Sauda mot Robek-lista, meiner rådmannen. Politikarane meiner likevel Risvoll skule må bestå.

Onsdag starta den politiske behandlinga av ny organisering av Sauda kommune. Formannskapet støtta rådmannens forslag til omorganisering av helse- og omsorgssektoren, men det har heller ikkje vore eit omstridt tema. Når det gjeld nedlegging av Risvoll skule var det kun Høgres representant som stemte for dette. Resten vil behalde skulen.

Kristian Landro (KrF) lurte på om Sauda var på veg mot Robek-lista, som er ei liste kommunar som blir sett under offentleg administrasjon hamnar på.

– Fortset me slik er Sauda på Robek-lista om sju år, i beste fall. Det kan også skje om fem år, meinte rådmannen.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.