MED PÅ LASSET: Heidi Espevik, Kjetil Rolfsen og Anita Sandal skal alle bli med over til avdeling D, der dei vil ha arbeidsplassen sin frå juni til ut året. (Foto: Ingvil Bakka)
MED PÅ LASSET: Heidi Espevik, Kjetil Rolfsen og Anita Sandal skal alle bli med over til avdeling D, der dei vil ha arbeidsplassen sin frå juni til ut året. (Foto: Ingvil Bakka)

Førebur seks månader med ombygging

Tidleg i juni stenger delar av Sauda DMS, og arbeidet med å bygga ei ny korttidsavdeling i andreetasjen i sjukehusbygget startar opp. Prosjektet betyr store endringar for både pasientar og tilsette.

– I dag har Sauda distriktsmedisinske senter elleve kommunale senger i førsteetasjen i sjukehusbygget og ni senger ved avdeling D på Åbøtunet. Dei til saman tjue sengene blir til tolv senger i ombyggingsperioden, fortel Ann Iren Solland Nordhagen, einingsleiar ved Sauda DMS.

I starten på juni stenger DMS-fellesavdelinga i sjukehusbygget, men alt 1. april startar nedtrappinga av pasienttalet slik at ikkje overgangen frå tjue til tolv pasientsenger skjer ”over natta”.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.