ALL GRUNN TIL Å SMILE: Mohammed Nadeem har fått sin eigen Tide-uniform. Tre og eit halvt år etter at han kom til Sauda er han nå bussjåfør. (Foto: Frank Waal)
ALL GRUNN TIL Å SMILE: Mohammed Nadeem har fått sin eigen Tide-uniform. Tre og eit halvt år etter at han kom til Sauda er han nå bussjåfør. (Foto: Frank Waal)

Mohammed på sin første sjåførjobb

Mohammed Nadeem har endeleg lov til å kjøre bussruta i Sauda på eigen hand.

For fire år sidan kom Mohammed Nadeem frå Sudan til Norge som flyktning. Eit halvt år seinare fekk han bustad i Sauda, som ein del av flyktningkvota Sauda kommune hadde bestemt seg for å ta imot. Samtidig som han gjennomførte introduksjonsprogrammet begynte han å undersøke kva jobbmulegheiter det var for han i Norge.

– Eg har ein bachelorgrad i rekneskap frå Sudan, men fann ut at det var størst sjanse for meg å få jobb innan eit anna yrke, seier Mohammed.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.