SMALT OG TRONGT: Rektor Oskar Waage-Pettersen (til venstre) og avdelingsleiar Andre Håheimsnes meiner utvikling for innbyggarane i Sauda ofte gir krøkkete utfordringar for yrkessjåførlinja. Det nye trafikkbildet ved Saudahallen er eit eksempel på dette. (Foto: Ingvil Bakka)
SMALT OG TRONGT: Rektor Oskar Waage-Pettersen (til venstre) og avdelingsleiar Andre Håheimsnes meiner utvikling for innbyggarane i Sauda ofte gir krøkkete utfordringar for yrkessjåførlinja. Det nye trafikkbildet ved Saudahallen er eit eksempel på dette. (Foto: Ingvil Bakka)

Fryktar for skuletilbodet sitt

Utbyggingar og trafikale endringar i bybildet blir sett på som eit gode for innbyggarane i Sauda. Ved yrkessjåførlinja er dei ikkje like begeistra for alle løysingane.

– Utfordringa vår er at løysingane som blir valt ofte gjer ting meir krøkkete for yrkessjåførlinja, seier Oskar Waage-Pettersen, rektor ved Sauda vidaregåande skule.

Skuleleiinga fryktar nå at stadige endringar i trafikkgrunnlaget i Sauda kan gjera det endå meir utfordrande å driva opplæring og utdanning av yrkessjåførar.

Mange av Saudas innbyggarar helsar velkommen til ulike byggeprosjekt, endringar av vegkryss, redusering av fartsgrenser, etableringar av fartsdumpar, miljøgater og planteliv, einvegskjøringar og gågateplanar. Men leiinga ved Sauda vidaregåande skule meiner at desse tiltaka forverrar arbeids- og opplæringsforholda for tilsette og elevar ved yrkessjåførlinja.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.