Ei fersk undersøking viser at foreldre og føresette er svært fornøgde med barnehagane i Sauda. Daniel Holden går i småbarnsavdelinga Fuglereiret i Veslefrikk barnehage i Åbøbyen. Her er han med mamma Grace Castro og barnehagepedagog Eva Olianne Fattnes. Foto: Ingvil Bakka.
Ei fersk undersøking viser at foreldre og føresette er svært fornøgde med barnehagane i Sauda. Daniel Holden går i småbarnsavdelinga Fuglereiret i Veslefrikk barnehage i Åbøbyen. Her er han med mamma Grace Castro og barnehagepedagog Eva Olianne Fattnes. Foto: Ingvil Bakka.

Fornøgde barnehageforeldre

Brukarundersøkinga i dei tre kommunale barnehagane i Sauda kommune viser at folk er trygge på både omgivelsar og relasjonar.

– Dette er så klart veldig kjekt. Når eg blir kontakta av folk som etterspør informasjon om kvaliteten på dei kommunale barnehagane, er det nå slik at eg kan seia at dei kan velga fritt, at alle barnehagane våre er godt likt ute blant foreldre, seier Jakob Svandal, kommunalsjef oppvekst og kultur i Sauda kommune.

Det er i år gjennomført ei større foreldreundersøking i kommunale Leabøen, Rustå og Veslefrikk barnehagar. 155 foreldre/føresette blei inviterte til å delta i undersøkinga. 108 svar kom inn, noko som gir ein svarprosent på nær 70 prosent. Det er Svandal godt fornøgd med.

Vil du lese meir? Sjekk papirutgåva eller last ned eavisa her.