Dagleg leiar og redaktør Edd Meby vil fråtre arbeidet i Ryfylke i løpet av mars månad. Foto: LL Ryfylke.
Dagleg leiar og redaktør Edd Meby vil fråtre arbeidet i Ryfylke i løpet av mars månad. Foto: LL Ryfylke.

Sluttar i Ryfylke